10 lastnosti dobrega vodje

Uspešno lahko podjetje ali skupino ljudi vodi nekdo, ki je zaupanja vreden in pošten. Pozitivne vodstvene lastnosti so na delovnem mestu zelo zaželene in so pravzaprav pogoj za uspeh. Kdor si želi svoje zaposlene dobro in uspešno voditi, mora slediti določenim vrednotam, predvsem pa posedovati določene veščine, ki mu poleg znanja in strokovnosti, med zaposlenimi dvigajo ugled, spoštovanje in zaupanje.

Uspešen vodja namreč močno vpliva na dobro počutje zaposlenih v podjetju. Pripomore k boljši delovni uspešnosti in bolj kakovostnim odnosom, kar skupaj tvori zdravo delovno okolje. Dobro vodenje pa ni nekaj, s čimer se človek rodi, pač pa zahteva osvojitev določenih veščin in praks, predvsem pa čustveno zrelost. Uspešen vodja mora najprej dobro poznati sebe in svoje delovanje, da lahko s svojim vodenjem zaposlene motivira in inspirira.

1. Vodja je svojim zaposlenim v zgled

Vodja  deluje in se vede tako, kot to pričakuje od svojih zaposlenih. Ta veščina zajema in prepleta tako besedno kot nebesedno komunikacijo. Kar vodja zaposlenim sporoča z besedami, podkrepi tudi z dejanji. Dejanja pa so pogosteje bolj prepričljiva in na zaposlene učinkujejo v večji meri kot besede.

2. Komunikacija je jasna in nedvoumna

Pri vodenju zaposlenih uspešen vodja svoje zamisli in ideje uspešno prenese zaposlenim, jim učinkovito ter nedvoumno poda navodila, se uspešno pogaja s poslovnimi partnerji ter predstavlja ideje širši javnosti. Njegovo ustno in pisno izražanje je spoštljivo, natančno in jasno. Dobra novica pri vsem je, da se je komunikacijskih veščin mogoče naučiti in se v znanju izpopolnjevati. Retorika – veščina govorništva ter asertivna komunikacija – spoštljiv in jasen način podajanja želja, navodil in idej – ter sposobnost poslušanja in zagotavljanje povratnih informacij, odlikujejo komunikacijo dobrega in uspešnega vodje.

3. Sposobnost dela v skupini

Sestaviti in uspešno voditi skupino ljudi, je veščina, ki jo mora obvladati nekdo, ki želi voditi in motivirati zaposlene. V skupino dober vodja vnaša sproščenost in pozitiven odnos do dela, s svojo prisotnostjo pa ne ustvarja napetosti, pač pa deluje kot blažilec odnosov v skupini.

4. Ima jasno vizijo, načrtuje in organizira

Zaposlene motivira, hkrati pa ohranja visoke standarde in sledi zastavljenim ciljem. Uspešen vodja  razmišlja analitično in ima dober pregled na celotno dogajanje, zato ga je občasno sposoben prekiniti zaradi podrobnejšega pregleda, sploh v primeru nejasnosti ali napak in tako napredovati iz nižje točke. Zaradi jasno zastavljenih ciljev zaposleni natančno vedo, kaj se od njih pričakuje, kako bo delo potekalo in kakšen pomen imajo cilji za podjetje.

5. Skrb za svoje zaposlene

Vodenje v podjetju zahteva, da vodja svoje zaposlene dobro pozna in dovoli, da tudi zaposleni v določeni meri spoznajo njega. Njegova pozornost je usmerjena v to, da zaposleni vselej vedo, kaj se od njih pričakuje in kako naj izpolnijo delovne naloge. Poskrbi za redno in ustrezno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih ter jim priznava uspeh ter jih nagrajuje. S takšnim vodenjem vsem zaposlenim krepi občutek pripadnosti podjetju.

6. Učinkovit nadzor nad delovnim procesom

Dobrega vodjo odlikuje odlično poznavanje strukture zaposlenih in njihovih delovnih nalog, zaradi česar lahko ustrezno presoja o tem,  koliko nadzora je potrebnega nad izvajanjem določene naloge in na kakšen način se ta nadzor izvaja. Pri vodenju je perfekcionist, zavezan k odličnosti. Vzdržuje visoke standarde, ne zgolj za doseganje zastavljenih ciljev, temveč tudi pri izbiri sodelavcev.

7. Potrpežljivost, vztrajnost in strpnost

So tri osebnostne lastnosti, ki so bistvene za uspešno vodenje tima ali podjetja. Dober vodja ve, da krizne situacije pridejo in grejo, zato je vsako razburjenje odveč. Spore rešuje mirno in odkrito, v nepredvidljivih situacijah ostaja miren in pozitivno naravnan. Z močnim značajem in vzbujanjem zaupanja med zaposlenimi, je njegovo vodenje pošteno, prepričljivo in samozavestno.

8. Smisel za humor

V pravem trenutku pogledati na stvari s smešne plati, je dar, ki ga nima mnogo ljudi. Uspešen vodja zna stopiti izven okvirov svojega razmišljanja in včasih situacijo ublažiti z mehkejšim pristopom, smešno pripombo. Ker pa situacije niso vselej smešne, zna dober vodja  presoditi, kdaj je humorna opazka na mestu, kdaj pa je čas za resnost.

9. Neprestano učenje in izpopolnjevanje

Za uspešno vodenje je konstantno pridobivanje znanj zelo pomembno. Uspešen vodja bo del svojega časa posvetil delu na sebi in nenehno izpopolnjeval svoje veščine in znanja. Zaradi boljšega vodenja je pripravljen opustiti določene vzorce, ki ga omejujejo in delati drugače – pokaže svoja čustva in se ne boji izgube zaupanja svojih sodelavcev, prizna, ko nima prav, in se ne boji izgube avtoritete ter se ne boji svoje odgovornosti v podjetju.

10. Vodenje kot mentorstvo

Dober vodja se do svojih zaposlenih vede bolj kot mentor in ne kakor vodja. Ne ukazuje, ampak uči. Ni aroganten in vzvišen, pač pa upošteva mnenja sodelavcev in je do njih prijazen in spoštljiv. Je iskren in pogumen, ob težavah se postavi ob bok svojim zaposlenim in nikogar ne pusti na cedilu. Težave in spore rešuje za zaprtimi vrati svoje pisarne in o njih ne govori javno.