Cena dodatnega zavarovanja je ugodna glede na to, kar nam ponuja

Zelo pomembno je, da smo zavarovani, saj če se nam pripeti katera od nezgod, kjer potrebujemo posebno zdravljenje, lahko tudi v bolnici, zdravila in še druga nujna sredstva, nam pri tem ni potrebno skrbeti za stroške, ki nam jih pokrije določena oblika zavarovanja.

Pri nas v Sloveniji ločimo dve glavni obliki zavarovanj. To sta obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je po zakonu obvezno, ter dodatno ali dopolnilno zavarovanje, za katerega se odločimo prostovoljno. Glede na to, kakšne možnosti nam ponuja, pa je priporočljivo prav za vsako osebo, ki ji je taka oblika zavarovanja namenjena. Vsekakor nas pri tem zanima tudi cena dodatnega zavarovanja pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, ki pa je v prvi vrsti odvisna od ponudnika.

Izbira ponudnika

Pri nas lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenemo pri treh različnih zavarovalnicah oziroma ponudnikih. To so Adriatic, Vzajemna in Triglav. Ponudbe vseh treh zavarovalnic si lahko pogledate tudi na njihovih spletnih straneh, kjer vas čaka tudi cena dodatnega zavarovanja. Ko boste ugotovili, kaj vse si zagotovite z dopolnilnim oziroma dodatnim zavarovanjem, se vam bo mesečna premija za to zavarovanje zdela zelo ugodna.

Številne dodatne ugodnosti zavarovalnic

Cena dodatnega zavarovanja je torej glede na možnosti, ki jih lahko koristimo v primeru nezgode, nizka. Zavarovalnice pa v svoji ponudbi za sklenitev dodatnega zavarovanja ponujajo še številne druge ugodnosti, ki jih lahko koristite na najrazličnejših mestih, na primer na Petrolu ali pa pri plačevanju samoplačniških zdravstvenih storitev.

Za koga je dodatno zavarovanje brezplačno

Cena dodatnega zavarovanja pa je brezplačna za določene osebe, kar je opredeljeno tudi po zakonu. V to skupino ljudi, za katero je zavarovanje povsem brezplačno, sodijo otroci in mladostniki, ki jih pri tem vežejo vnaprej določeni pogoji. Ob dopolnitvi 26 let in hkrati ob dokončanju šolskega leta v tem času, morajo v nadaljevanju kar sami poskrbeti za obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje.

Cena dodatnega zavarovanja je lahko brezplačna tudi za osebe oziroma prebivalce Slovenije, ki so povsem brez prihodkov in se tako lahko obrnejo na center za socialno delo. Tam se preveri vse prihodke prosilca za brezplačno dodatno zavarovanje in na podlagi tega se kasneje izda posebno odločbo. V njej je zapisano tudi, koliko časa je določena oseba upravičena do kritja obveznega ter dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Sicer pa se lahko kar s pomočjo spleta pozanimate še o drugih pomembnih informacijah, ki se navezujejo na obe obliki zavarovanja. Preberite si še, kaj vse vam dodatno zavarovanje lahko krije v primeru nezgode in posledic, ki vas pri tem lahko čakajo.