Cenik računovodskih storitev v različnih paketih

Na cenik računovodskih storitev vplivajo različni dejavniki, kot je kakovost izvedenih del, nenehna podpora strankam, svetovanja na davčnem področju in število mesečnih knjižb. Knjigovodske vknjižbe pa se povečujejo s številom prejetih in izdanih računov, številom zaposlenih, najemi posojil, zalogami materiala in nakupi osnovnih sredstev.
Preizkušen in zanesljiv servis Moje računovodstvo, kjer delujejo računovodje z dolgoletnimi izkušnjami, nudi strankam različne mesečne pakete, v katere je zajet okvirni cenik računovodskih storitev, ki si ga lahko ogledate na naslovu https://www.moje-racunovodstvo.si/cenik-racunovodskih-storitev.

Cenik računovodskih storitev za manjša podjetja

V večini servisov se cene knjigovodskih del prilagajajo obsegu mesečnih knjižb. Pri tem pa imajo najmanj vknjižb samostojni podjetniki z enostavnim knjigovodstvom ter manjša podjetja, ki imajo največ dva zaposlena.
Pri določanju cene se servisi orientirajo tudi glede na povprečno število knjižb, ki jih program, kot je Pantheon, avtomatično zabeleži in izda izpis. V servisu Moje računovodstvo pa si stranke lahko dodatno znižajo mesečne račune, če določene dokumente vnašajo same v program. To so lahko potni nalogi ali pa negotovinski izdani računi.

Cenik računovodskih storitev za večja podjetja

Mesečni računi za vodenje poslovnih knjig se povečujejo glede na število zaposlenih, za katere mora računovodja pripraviti in oddati obračune osebnih prejemkov, kot so plače, avtorski honorarji, podjemne pogodbe in drugo.
Tako cenik računovodskih storitev vključuje več postavk, saj imajo večja podjetja, ki imajo več kot pet zaposlenih, tudi večje število prejetih in izdanih faktur ter drugih knjigovodskih listin, ki jih je potrebno ustrezno poknjižiti v glavno knjigo.

Ali cenik računovodskih storitev vključuje letne bilance?

Servisi za vodenje poslovnih knjig se poslužujejo različnih obračunavanj letnih bilanc. Nekateri pri tem posebej izstavijo račun za oddajo letne bilance, drugi pa to storitev vračunajo v ceno mesečnega računa, pri čemer se strošek bilance porazdeli skozi celo leto.
Ker se cenik računovodskih storitev prilagaja obsegu poslovanja podjetja, se je za začetno ponudbo najbolje obrniti na servis, ki bo pri določitvi cene upošteval vse dejavnike in značilnosti podjetja. Šele po prejeti ponudbi, lahko pričnete s primerjanjem cen in poiščete najbolj ugodnega ponudnika.