Cestno prometni predpisi – teoretično preverjanje znanja

Cestno prometni predpisi pomenijo teoretični del vozniškega izpita, katerega mora vsak kandidat opraviti pred opravljanjem praktičnega dela – »glavne vožnje«. Kandidati se lahko prijavijo na opravljanje tečaja CPP pri izbrani avtošoli, saj jih ima večina njih v lastni režiji organizirana teoretična predavanja. Kljub kvalitetnim predavanjem, je za bodoče voznike zelo priporočljiva knjiga o cestno prometnih predpisih, saj so v njej sistematično predstavljena vsa pravila, ravnanja, načela in navodila, ki jih določa ZPrCP in so za vse voznike obvezna. Pisno preverjanje teoretičnega znanja CPP, poteka tako, da kandidat izpolni test, ki ga pripravi AVP. Za reševanje pol ima kandidat za voznika 45 minut časa, na njih pa mora pravilno odgovoriti na večino vpašanj, oz mora za uspešno opravljanje preverjanja znanja, doseči najmanj 90% točk.

cestno prometni predpisi knjiga