Dedovanje – dedovanje po očetu in dedovanje dolgov