Po katerih pravnih podlagah lahko dedujemo pri nas?