Delovanje bioloških čistilnih naprav za fekalije – zakaj so potrebne?