Na področju delovnega prava se prepleta veliko pravic in obveznosti

Delovno pravo

Delovno pravo predstavlja celoto zakonov, upravnih odločb in judikatov, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Ob tem se je potrebno zavedati, da delovno pravo, pa tudi mednarodno delovno pravo vsebuje tudi številne vidike odnosov med sindikati, delodajalci in delavci.

Odnos med delodajalcem in delavcem mora temeljiti na zaupanju

Vsak delodajalec pa tudi vsak zaposleni bi se moral zavedati, da je razmerje delodajalec – zaposleni izjemno pomembno, saj lahko obe stranki le z dobrim in korektnim odnosom ustvarita ugodne delovne pogoje, v katerih se lahko razvija tako zaposleni, skupaj z njim pa tudi podjetje samo. Vendar smo dandanes vse pogosteje priča sporom na področju delovnega prava, ki se največkrat končajo na sodišču, tukaj pa je nujno sodelovanje odvetnika za delovno pravo, ki poskuša zaščititi interes zastopane stranke in tako poskrbeti za njeno dobro.

Delodajalci dandanes žal še zmeraj zelo pogosto napačno pristopijo k reševanju konflikta s svojimi zaposlenimi, pa naj gre zgolj za sestavo podjemne pogodbe (pogodbe o delu), pogodbe o zaposlitvi, akta o sistematizaciji delovnih mest, urniku dela ali celo pri varovanju podatkov in pri zagotavljanju varnosti na delovnem mestu, ki je v okviru delovnega prava delodajalec dolžan zagotoviti.

V okviru delovnega prava je potrebno poskrbeti za ustrezno pravno podlago

V okviru delovnega prava bi morali delodajalci najprej poskrbeti za ustrezno pravno podlago (skladnost z Ustavo RS, zakoni, kolektivnimi pogodbami, ipd.). Ustrezna pravna podlaga je pravzaprav osnova za zagotovitev zaščite delavčevih pravic in obveznosti v podjetju. Delodajalci bi morali tako v okviru delovnega prava spoštovati pravice, ki jih Zakon o delovnih razmerjih daje delavcu – govorimo seveda o pravici do rednega plačila, ustreznega delovnega časa, odmorov, dopusta, materinskega in očetovskega dopusta, regresa in številnih drugih pravicah, ki so v zakonu določene. Kljub temu pa smo še vedno priča kršitvam določb Zakona o delovnih razmerjih, slednje pa velikokrat vodi v sodne spore s področja delovnega prava.

V primeru spora s področja delovnega prava je skoraj nujno, da se po nasvet zatečemo k dobremu odvetniku za delovno pravo, ki se lahko na tem področju pohvali z obilico znanja in z veliko izkušnjami, ki lahko pri vsakem posameznem primeru zelo pomagajo. Odvetnik za delovno pravo bo vsak posamezni primer natančno preučil in stranki nudil ustrezno pravno podporo za ugodno razrešitev situacije, v kateri se je stranka znašla.