Eko dimnik s certifikatom o skladnosti po dostopnem ceniku

Eko dimnik podjetja OGM-BI d.o.o., s sedežem v neposredni bližini Ljubljane ima certifikat CE 1404 – CPR – 2424 o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje ustreza vsem mednarodnimi standardom s področja ognjevzdržnih materialov. Standard SIST EN 13063-1:2006+A1:2007 potrjuje izpolnjevanje vseh zahtev glede odpornosti proti požaru saj in preskusne metode, medtem ko standard SIST EN 13063-2:2005+A1:2007, potrjuje izpolnjevanje zahtev in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah. Sistem je zgrajen iz popolnoma med seboj si prilegajočih elementov z različnimi dimenzijami keramične cevi premera 140 mm, 160 mm, 180 mm in 200 mm. Kontakt in pregled ponudbe dimnikov je možen na naslovu: Pod Hruševco 32, Vrhnika.

eko dimnik