Eko dimnik s certifikatom o skladnosti po dostopnem ceniku