Ekstenzivna ozelenitev: ozelenjena ravna streha, terasa in nadstrešek