Zelena streha, ki je najbolj priljubljena, je ekstenzivna zazelenitev