Etični vidik informacijskih sistemov ni zanemarljiv

Kot uporabniki se z informacijskimi sistemi v vsakdanjem življenju neprestano srečujemo. V trgovinah, avtobusih, avtocestah, kinodvoranah. Za preprostimi uporabniškimi vmesniki pa obstajajo  kompleksni informacijski sistemi, ki zbirajo, procesirajo, hranijo in porazdeljujejo podatke. Informacijski sistemi imajo pomembno vlogo tudi pri poslovanju podjetij. Informacijski sistemi v podjetjih so namenjeni iskanju rešitev v različnih procesih, ki se v podjetju odvijajo. Preden pa se lotimo iskanja rešitev, mora obstajati težava, ki jo podjetje želi rešiti. Za uspešno informacijsko rešitev mora podjetje najprej opredeliti težavo, poiskati nekaj možnih rešitev za to težavo in izbrati najboljšo od naštetih rešitev.

Poslovni informacijski sistem

Da bo informacijski sistem v nekem podjetju učinkovit in da bo podjetje zaradi uvedbe imelo koristi, mora biti proces načrtovanja informacijskih rešitev skrbno načrtovan. Izdelavo informacijske rešitve lahko podjetje naroči in je tako izdelana rešitev narejena po meri podjetja, lahko pa določeno standardizirano informacijsko rešitev kupi na trgu. Uvedba rešitve v podjetje vključuje predhodni preizkus z uporabo vnaprej pripravljenih testnih podatkov. Uvedba informacijskih rešitev v neko podjetje je končana, ko je rešitev preizkušena in so odpravljene vse pomanjkljivosti v zvezi z njo. Pri tem sodelujejo vsi udeleženci procesa uvajanja – uporabniki, organizatorji in tehnologi obravnavanja podatkov.

Pri uporabi različnih informacijskih tehnologij se odpirajo etična vprašanja glede njihove uporabe. Pomembna so tista, ki vključujejo varovanje osebnosti in zasebnosti, razosebljanja in varovanja intelektualne lastnine.