Etični vidik informacijskih sistemov ni zanemarljiv