Kaj pomeni odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov?

Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov je prišla v ospredje v času epidemije Sars-Cov-2, ko je bilo veliko delodajalcev prisiljenih v krčenje svoje dejavnosti. Pri mnogih se je namreč pojavila potreba po odpuščanju zaposlenega kadra, saj bi bil v nasprotnem primeru ogrožen obstoj podjetja samega. Vendar mora delodajalec tudi kadar se znajde v stiki, upoštevati zakonska določila, ki veljajo na področju odpovedi iz poslovnih razlogov.

Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov

Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov je le eden izmed več tipov odpovedi

Odpoved iz poslovnih razlogov preprosto povedano pomeni, da delodajalec delavca za opravljanje dela več ne potrebuje zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih in podobnih razlogov. Kljub temu pa to ni edini razlog, zaradi katerega lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi. Sem namreč sodijo tudi:

  • odpoved iz razloga nesposobnosti,
  • odpoved iz krivdnih razlogov,
  • odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela,
  • odpoved zaradi nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti in
  • izredna odpoved.

Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov

Kako je z odpovednim rokom ob odpovedi zaradi tehnološkega viška?

Odpoved iz poslovnih razlogov, ki jo včasih imenujemo tudi odpoved delovnega razmerja zaradi tehnološkega viška, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni, da mora pred razdrtjem pogodbe preteči odpovedni rok določen v pogodbi ali zakonu oz. se morata ob vročitvi odpovedi delavec in delodajalec dogovoriti o drugačnem odpovednem roku, če je to v interesu obeh strank.

Sicer pa zakonski odpovedni rok ob odpovedi zaradi tehnološkega viška znaša za delavca, ki je bil pri delodajalcu zaposlen do enega 15 dni, za več kot eno leto, pa vse do dve leti zaposlitve velja 30 dnevni odpovedni rok, nad dvema letoma zaposlitve pa odpovedni rok narašča po dva dni za vsako dopolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu, vendar odpovedni rok ne sme preseči 60 dni. Če gre za delavca, ki je pri delodajalcu zaposlen več kot 25 let, je odpovedni rok, v kolikor kolektivna pogodba ne določa drugače, 80 dni, a ne krajši kot 60 dni.

Odpravnina

V primeru odpovedi pogodbe zaradi tehnološkega viška pripada tudi odpravnina

Zaradi odpovedi zaradi iz poslovnih razlogov pa delavcu pripada tudi odpravnina. Odpravnina je institut, ki služi delavcu, da s pomočjo enkratnega denarnega prejemka, ki ga izplača delodajalec, lažje premosti obdobje, v katerem je brez zaposlitve. Seveda v določenih primerih lahko po prenehanju delavnega razmerja posameznik zaprosi tudi za nadomestilo za brezposelnost, ki ga zagotavlja država.

Kot osnovo za izračun višine odpravnine vzamemo povprečno mesečno bruto plačo, ki jo je delavec prejel ali bi jo prejel če bi delal v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo iz poslovnih razlogov. Poleg tega pa je višina odpravnine odvisna tudi od tega, kako dolgo je bil delavec zaposlen pri delodajalcu. Delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot 1 leto in manj kot 10 let,
  • ¼ osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot 10 let in manj kot 20 let in
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Odpovedni rok