Kako nov zakon o kazenskem postopku ščiti oškodovanca?

Zakon o kazenskem postopku ureja procesno pravne določbe kazenskega prava Republike Slovenije. Z novelo ZKP pa na dan prihajajo številne novosti, ki jih bomo morali spoznati. Novela zakona o kazenskem postopku največ pozornosti posveča žrtvam kaznivim dejanj in jim priznava tudi več pravic, kot so jim bile priznane pred novelo ZKP. Tako bo imela oškodovana oseba sedaj pravico do tolmačenja oziroma prevajanja postopka. Nov zakon o kazenskem postopku razširja tudi pojem oškodovanca v procesnem smislu še na določene družinske člane osebe, katere smrt je bila neposredna posledica kaznivega dejanja ter opredelitev »oškodovanca s posebnimi potrebami po zaščiti« zaslišanje takšne priče je lahko opravljeno v prisotnosti strokovnjaka, ustrezne stroke, dodatne pravice te vrste oškodovancev pa ureja še 331. člen ZKP.