Komunikacija na delovnem mestu, odnosi in timsko vodenje

Izkušeni strokovnjaki iz OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management, vodijo delavnice in izobraževanja, ki so namenjena vodstvenemu kadru, ki želi usvojiti komunikacijske in vodstvene veščine in kompetence. Ker je komunikacija na delovnem mestu pomemben dejavnik za uspešnost organizacije in odnose med zaposlenimi, je na voljo delavnica, kjer se uspešen vodja nauči učinkovitih komunikacijskih veščin. Predavatelj predstavi ključne smernice, kako prepoznati življenjske pozicije sogovornika ter kako komunicirati ob različnih pristopih. Delavnica komunikacije na delovnem mestu odkriva ključna področja potencialnih nesporazumov v komunikaciji ter uči, kako preprečiti konfliktne situacije in kako jih na ustrezen način razrešiti, če do njih pride.

šola vodenja

Uspešen vodja in vodenje težkih pogovorov

 

Komunikacija na delovnem mestu je lahko tudi težavna ter polna nerazrešenih nesoglasij, ki vodijo v slabše in napete odnose. Pri tem pa se uspešen vodja lahko nauči veščin, ki so potrebne za učinkovito razreševanje nesoglasij in komuniciranje s težavnimi sogovorniki, ne glede na to, ali gre za sodelavce, poslovne partnerje ali kupce. Vodje se lahko udeležijo delavnice, ki obravnava komunikacijo s težavnimi sogovorniki. Udeleženci programa se naučijo, kako prepoznati značilnosti problematičnih in težavnih sodelavcev, kako voditi težke pogovore ter kakšne pristope in strategije ubrati pri komuniciranju s sogovorniki, ki velikokrat ustvarjajo konflikte in nesoglasja.

 

Čustvena inteligenca in odnosi na delovnem mestu

 

Čustvena inteligenca in odnosi so medsebojno prepleteni, saj so čustva gibalo za vse aktivnosti, poleg tega pa tudi določajo, kako se oseba v določeni situaciji odzove. Uspešen vodja ima dobro razvito čustveno inteligentnost, katere pa se lahko z izkušnjami in učenjem tudi priuči. Prav tako je pri vodenju podjetja in zaposlenih pomembno poiskati ustrezno ravnovesje med čustvi in razumom. OK Consulting šola sodobnega vodenja in komunikacije na delovnem mestu ponuja vpogled v področje čustvene inteligence in odnosov, pri čemer udeležence programa uči, kako je mogoče s čustvi upravljati in kako prepoznati čustva pri drugih.

Timsko vodenje

Učinkovito reševanje konfliktov v timu

 

OK Consulting vodi delavnico za uspešno timsko delo, ki je namenjena članom projektne skupine in vodji tima. Program je osredotočen na uravnavanje raznolikosti posameznikov, sinergično reševanje problemov, ozaveščanje skupnih ciljev ter na reševanje konfliktov v timu. Udeleženci delavnice se seznanijo s skupinsko dinamiko ter timski vlogami, ki vplivajo na ustvarjanje sinergij in pospeševanje kreativnega potenciala tima. V tem delu se predavatelj osredotoči tudi na vlogo vodje in pomembnost timskega vodenja. Timsko vodenje pomembno vpliva na komunikacijo v timu, saj vodja z uporabo ustreznih komunikacijskih veščin vzpostavi okolje, kjer učinkovito komuniciranje zmanjšuje možnosti za nastanek konfliktov.