Krivljenje cevi nam lahko pride prav na različnih področjih