Lahko mostno dvigalo: eno- in dvonosilčna, kombinirana dvigala ali monorail