Najboljše male čistilne naprave na območju razpršene poselitve

Male čistilne naprave so namenjene čiščenju komunalne odpadne vode, in sicer na območju razpršene poselitve, kjer še ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo oziroma to ni predvideno. Za njihovo namestitev se lahko odločimo tudi v primeru visokih stroškov kanalizacijskega priključka. Gre za inovativno napravo, ki zagotavlja zanesljivo, učinkovito in enostavno čiščenje odpadne vode, tako da se ta lahko brez težav steka v okolje (ponika v tla ali se odvaja v vodotoke). V primerjavi z greznicami, ki so bile nekoč široko v uporabi in so danes že stvar preteklosti, so veliko bolj kakovostne ter ponujajo številne prednosti. Nekoč so se odpadne komunalne vode namreč stekale v greznice in v primeru, da se jih ni redno čistilo, se je iz njih širil smrad, njihovo letno čiščenje pa je predstavljalo visok strošek. Mala čistilna naprava nudi čiščenje odpadnih voda ob nizki porabi in z ugodnim razmerjem med ceno in kvaliteto.
Med najbolj priljubljenimi modeli malih čistilnih naprav v ponudbi našega podjetja Armex armature d.o.o. je mala čistilna naprava One2clean, ki je nemške proizvodnje. Gre za izredno zanesljivo, varčno in ekonomično napravo, ki za svoje delovanje ne potrebuje nobenih dodatkov. Odpadna voda se v njej obdeluje v treh korakih, znotraj rezervoarja s komoro. Prečiščena voda ne vsebuje več nobenih delcev, strupenih snovi ali vonjav in je pripravljena na izpust v okolje. Mala čistilna naprava One2clean je lahko glede na željo uporabnika vgrajena na območje vozne ali travnate površine.

Biološke čistilne naprave brez elektrike

Male čistilne naprave – zakonodaja

V primeru, da bivate ali imate počitniški objekt na manj poseljenem območju, kjer ni možnosti priključka na javno kanalizacijo, vam zakonodaja veleva, da obvezno namestite malo čistilno napravo. Že obstoječi objekti, iz katerih odteka odpadna voda brez čiščenja ali uporabljajo greznico, ki ne ustreza predpisom, morajo namestiti malo čistilno napravo najkasneje do 21. decembra 2021. V kolikor pa objekti čistijo odpadno vodo s pomočjo pretočne greznice, ki je bila zgrajena skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje, morajo zamenjati greznico z malo čistilno napravo ob prvi rekonstrukciji objekta. Kjer obstaja možnost priključka na javno kanalizacijo, je treba malo čistilno napravo priključiti v roku pol leta.

Male čistilne naprave – rešitev na območju razpršene poselitve

Pri nakupu tovrstne naprave moramo biti posebej pozorni na število oseb v objektu, saj naprava ne sme biti prevelika ali premajhna. V podjetju Armex armature d.o.o. ponujamo kvalitetne modele čistilnih naprav ter strankam svetujemo pri izbiri naprave ter njene zmogljivosti glede na število oseb v objektu, kjer bo nameščena. Zmogljivost malih čistilnih naprav je manjša od 2000 PE oz. populacijskih ekvivalentov, kar ustreza številu oseb. V objektih, kjer stalno prebivajo osebe, se pri izbiri zmogljivosti upošteva število oseb v gospodinjstvu. Od vrste naprave je odvisno, koliko je občutljiva glede prevelike ali prenizke obremenitve. Glede na to, da se tovrstne naprave kupuje za dobo naslednjih trideset let, pri nakupu upoštevajte tudi ocenjeno stanje števila oseb v gospodinjstvu v prihodnosti. V počitniških objektih, kjer osebe ne bivajo skozi celo leto, se upošteva poraba v dneh, ko so stanovalci prisotni v objektu. Pri poslovnih in turističnih objektih, kjer se vsakodnevno izmenja veliko število ljudi, je izračun nekoliko drugačen – v tem primeru vam priporočamo, da se obrnete na nas, kjer vam bomo svetovali.
Poleg zmogljivosti je pri izbiri pomemben tudi razred čiščenja – osnovni razred C pomeni razgradnjo ogljika in zadošča v večini primerov. Če bo mala čistilna naprava nameščena na vodovarstvenem območju ali bo izpuščala v občutljive vode, pa mora imeti enega od višjih razredov čiščenja – to je N, ki označuje nitrifikacijo, ali D, ki pomeni nitrifikacijo in denitrifikacijo. Ko kupujete malo čistilno napravo, se prepričajte, da ima tudi vse potrebne certifikate glede moči čiščenja, vodotesnosti in stabilnosti. S strani Komunalne zbornice je bil pripravljen seznam odobrenih malih čistilnih naprav, ki je dostopen na njihovem spletnem mestu in vam lahko pomaga pri izbiri.

mala čistilna naprava cena

Čiščenje male čistilne naprave – in kaj storiti, če se pojavi smrad?

Vzdrževanje in čiščenje tovrstne naprave je relativno nezahtevno, uporabnik jo mora samo redno spremljati, saj v njej prihaja do delikatnih bioloških procesov. Reden nadzor naprave uporabniku ne vzame veliko časa, pa tudi posebnega znanja ne potrebuje. Uporabnik enkrat letno naroči vzdrževanje pri vzdrževalcu, ki je za to pooblaščen. Odvoz blata se izvrši po potrebi in je v domeni pristojnega komunalnega podjetja. Nekateri modeli malih čistilnih naprav potrebujejo pogostejše odvoze blata, kar pomeni tudi nekoliko višje vzdrževalne stroške. Zato je dobro, da smo pred nakupom pozorni tudi na to.
Smrad iz male čistilne naprave kaže, da je v napravi prišlo do motenj v procesu mikrobiološkega čiščenja. Vzrok za gnitje je lahko nenadno odmrtje mikroorganizmov ali pa prevelika količina nabranega mulja v napravi. Do odmrtja mikroorganizmov pride zaradi uporabe agresivnih čistil na osnovi klora, saj se mikroorganizmi nanj ne morejo navaditi. Zaradi njihovega odmrtja se začne prekomerno nabirati odmrlo blato in pojavi se smrad, zato je potrebno čim prejšnje izčrpavanje blata. S tem poskrbimo za ponovno vzpostavitev optimalnih pogojev delovanja naprave in posledično izgine tudi neprijeten vonj.