Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev in črpanje evropskih sredstev

Svetovalno podjetje Solvit poskrbi za celoten postopek prijave k razpisom za pravne osebe v turističnem sektorju, ki si želijo pridobiti nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev. Aktualni razpisi za turizem omogočajo črpanje EU sredstev, za kar mora podjetje priskrbeti kakovostne poslovne načrte, določene vire financiranja in izpolnjeno projektno dokumentacijo. Razpisani investicijski projekti zanepovratna sredstva za gradnjo apartmajev pa omogočajo tudi črpanje evropskih sredstev po občinah, kjer se odvija turistična dejavnost. Mala in srednje velika podjetja pa se lahko prijavijo tudi na investicijske projekte, kjer je na voljo črpanje sredstev iz različnih evropskih skladov.

Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev