Odpoved pogodbe za nedoločen čas – kakšna so zakonska določila?

Kako je urejena odpoved delovnega razmerja za nedoločen čas?

V odvetniških pisarnah in v podjetju Pravni nasveti se vse pogosteje soočamo z vprašanji o odpovedi delovnega razmerja. Na srečo je to področje v Republiki Sloveniji dokaj dobro urejeno. Tako delavec kot delodajalec imata pravico do redne oziroma do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pri tem delavcu za redno odpoved delovnega razmerja ni potrebno navajati nikakršnega razloga, delodajalec pa lahko pogodbo delavcu odpove iz točno določenih razlogov, ki so predpisani v zakonu. Odpoved delovnega razmerja mora biti vročena v pisni obliki. Prav tako je pomembno poudariti, da se lahko delavec in delodajalec o odpovedi delovnega razmerja tudi sporazumeta, vendar v tem primeru delavec ni upravičen do odpravnine.

Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga delavcu pripada odpravnina, ki se izračuna glede na določbe ZDR-1, poleg tega pa je pri odpovedi pogodbe potrebno upoštevati tudi delavčevo pravico do regresa ter do izrabe letnega dopusta. Za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je tudi zakonsko določen odpovedni rok, ki je odvisen od trajanja delovnega razmerja samega. Zakonsko določen rok se lahko uredi tudi s pogodbo o zaposlitvi, vendar nikakor ne sme biti krajši od zakonsko določenega, lahko pa se stranki ob odpovedi pogodbe dogovorita tudi za krajši odpovedni rok.