Pomoč odvetnika za odškodnine je potrebno poiskati čim prej

Odškodninsko pravo je eno izmed tistih področij, s katerim se sreča marsikateri posameznik v toku svojega življenja, ko mu tretja oseba povzroči škodo. Odškodnino je dolžan povrniti tisti, ki je odgovoren za nastalo škodo. Škoda lahko nastane zaradi različnega (škodljivega) delovanja človeka, lahko pa škodo povzročijo tudi različni naravni pojavi. Odškodninska odgovornost leži na posamezniku, ki je ravnal protipravno in je v času povzročitve škode prišteven. Do odškodninskih zahtevkov in izplačil odškodnine na dnevnem nivoju prihaja zaradi prometnih in drugih nesreč, ki se zgodijo, eni stranki pa tako nastane škoda. Zmotno je mišljenje, ki (žal) prevladuje pri večini ljudi, da se moramo z odškodninskim zahtevkom pričeti ukvarjati šele takrat, ko smo zdravljenje zaradi nastalih poškodb že zaključili. Izredno pomembno je, da v kontakt z odvetnikom za odškodnine stopimo čim prej, saj si bomo samo tako zagotovili, da bomo skozi celoten postopek – od same intervencije policije do obravnave nas sodišču – kvalitetno obravnavani, možnosti, da se bo postopek zaključil v našo korist, pa so tako veliko večje.

Imate pravico do odškodninskega zahtevka

 

Najprej si poskušamo škodo povrniti z odškodninskim zahtevkom

Odškodnino najprej zahtevamo s pomočjo odškodninskega zahtevka, s katerim se skušamo izogniti sodnim postopkom, ki so lahko izjemno dolgotrajni, pa tudi relativno neprijetni za vse vpletene. V odškodninskem zahtevku opredelimo škodo ter tistega, ki je to škodo povzročil. Če pa z odškodninskim zahtevkom nismo uspešni, potem vložimo tožbo.

Višina odškodnine, ki jo bo oškodovanec prejel, je seveda odvisna od škode, ki mu je bila povzročena s škodljivim ravnanjem. Pri materialni škodi se plača toliko, kolikor potrebujemo, da poškodovano zadevo povrnemo v prejšnje stanje oziroma jo zamenjamo z novo, če je le-ta popolnoma uničena. Če pa govorimo o telesnih poškodbah je določitev primerne odškodnine nekoliko zahtevnejša. Največkrat se odškodnina določi tako, da se ”odmeri” glede na stopnjo poškodbe in stopnjo telesnih bolečin po dnevih. Najtežje je odškodnino določiti pri duševnih bolečinah in strahu, ki je bil povzročen prizadeti osebi.

Odvetnik za odškodnine vam pomaga pri odškodninskem zahtevku

 

Kakšno odškodnino lahko pričakujemo v primeru razlastitve?

Seveda pa odškodnine ni mogoče zahtevali le ob nesrečah, pač pa tudi v drugih okoliščinah. Ena izmed takšnih okoliščin je razlastitev. Gre za to, da se lastninska pravica ali druga stvarna pravica na nepremičninah v javno korist lahko odvzame ali omeji. Država lahko posameznika razlasti, v kolikor se tukaj kaže javna korist, javna korist razlastitvenega namena pa mora biti pri tem sorazmerna s posegom v zasebno lastnino. Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena za namen, ki je določen z zakonom. Lastniku razlaščene nepremičnine pripada ustrezna odškodnina oz. enakovrstna in enako vredna nepremičnina.