Odvetnik za gospodarsko pravo svetuje tudi pri sklepanju pisma o nameri

Odvetniki za gospodarsko pravo, kot že sam naziv pove, delujejo v sferi gospodarskega prava. Gre za relativno široko pravno področje, ki ga lahko razdelimo na različne podkategorije. Ena izmed njih je na primer gospodarsko statusno pravo, v sklopu katerega se odvetniki za gospodarsko pravo ukvarjajo z ustanovitvijo različnih gospodarskih oblik, med katerimi v Sloveniji po številu izstopata predvsem d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo) in s.p. (samostojni podjetnik). Odvetniki za gospodarsko pravo naletijo tudi na izzive iz sfere stečajnega oziroma insolvenčnega prava. Do teh vprašanj pride največkrat zaradi prezadolženosti določenih podjetij ali ob slabšem poslovanju podjetja. Seveda pa se odvetniki ukvarjajo tudi z vprašanji gospodarskega pogodbenega prava – gre za pogodbe, ki se sklepajo med gospodarskimi subjekti na trgu in so velikokrat predmet spora med različnimi podjetji.

Kaj je pismo o nameri ter kdaj in med kom se sklepa?

Odvetniki za gospodarsko pravo pri svojem delu naletijo tudi na vprašanja o pismu o nameri. Pismo o nameri ali angleško »letter of intent« je pravni dokument, ki ga bodoča oziroma potencialna pogodbenika sestavita v pogajalski fazi – v fazi, ko dejanska pogodba med njima še ni sklenjena. Do pisma o nameri pride še v fazi, ko pogodba med strankama še ni formalno sklenjena, pač pa je večina pogodbenih določil razčiščenih, o nekaterih pa pogajanja še tečejo. S pismom o nameri bomo torej zavarovali tista pogodbena določila, s katerimi se obe stranki že strinjata, še naprej pa si puščamo odprte možnosti za pogajanje okrog točk, pri katerih še nismo dosegli sporazuma. Kljub temu pa pismo o nameri še ni pogodba, je le neke vrste dogovor v pisni obliki, v katerem se bodoča pogodbenika strinjata o določenih pogodbenih določilih, o katerih se ne nameravata več pogajati.

Delovanje odvetnikov na širokem pravnem področju

Nenazadnje pa se odvetniki za gospodarsko pravo velikokrat srečajo tudi z vprašanjem o skladnosti poslovanja podjetij ter pregledom skladnosti poslovanja. Poslanstvo vsakega podjetja je delovati in ravnati etično ter odgovorno, k čemur mora stremeti tako vodstvo podjetja kot tudi njegovi zaposleni. Skladnost in etika danes igrata strateško vlogo in morata postati DNK vsakega podjetja. Skupaj s to miselnostjo se odvetniki v okviru gospodarskega prava lahko srečajo tudi s pogodbo o varovanju zaupnosti. Pogodba o varovanju zaupnosti ureja področje varovanja zaupnih informacij med prodajalcem in potencialnim kupcem, njena določila pa morajo biti zaradi svoje narave do potankosti urejena.