Ozelenitev strehe je estetsko in ekološko priporočljiva