Označevanje izdelkov je ključno – tudi za prepoznavnost podjetja