Pitna voda v Sloveniji ustrezne kakovosti

Pitna voda v Sloveniji v glavnem prihaja izpod zemlje. Podzemne vode se napajajo iz padavin in površinskih voda ter iz podzemne vode drugih, višje ležečih območij. Poleg podzemne vode so vir pitne vode tudi površinske vode (na primer reke in jezera). V Sloveniji je oskrba s pitno vodo večinoma dobra. Pitna voda iz večjih vodovodov je praviloma ustrezne kakovosti.

Pitna voda

Čista pitna voda je brez vonja in okusa, a v naravi poleg vodika in kisika vsebuje še različne druge snovi – raztopljene pline, anorganske in organske snovi ter mikroorganizme, ki so lahko naravnega izvora ali posledica ravnanja ljudi.