Poslovanje v oblaku z naprednim poslovnim informacijskim sistemom ERP

ERP sistem oziroma Enterprise Resource Planning je računovodski sistem, ki skrbi za načrtovanje virov podjetja in pogosto predstavlja ključen element za poslovanje podjetja. ERP program omogoča celotno strateško načrtovanje virov podjetja, optimizacijo poslovnih postopkov ter znižanje stroškov poslovanja. ERP sistemi so nekdaj upravljali le pomembne podatke, kot so ponudbe, potni nalogi, zaloge, računi itd. Danes predstavljajo celostne poslovne rešitve, ki nudijo popoln nadzor nad poslovanjem, delom s kadri, finančnimi evidencami ter evidencami osnovnih sredstev.

 

Poslovanje v oblaku s poslovnim informacijskim sistemom ERP Odoo

Odprtokodni sistem Odoo z modularno zasnovo in s širokim naborom aplikacij omogoča edinstveno prilagodljivost, široko uporabnost in enostavno uporabo. Preizkušena poslovna rešitev ponuja priročno poslovanje s pomočjo:

  • Orodij za spletno stran

Urejevalnik spletne strani, e-učenje, spletna trgovina, dogodki, blogi, klepet v živo, forum, sestanki

  • Orodij za marketing in negovanje strank

Avtomatizacija, klepet, email, ePodpis, SMS, raziskave, Social

  • Orodij za prodajne aktivnosti

CRM, izposoja, POS, prodaja, naročnine

  • Orodij za finance in računovodstvo

Računovodstvo, izdajanje računov, spremljanje stroškov

  • Orodij za upravljanje s kadri

Zaposlovanje, ocena zadovoljstva zaposlenih, evidenca zaposlenih, priporočila za nove zaposlene, vozni park, spremljanje odsotnosti

  • Rešitev za proizvodnjo

Proizvodnja, upravljanje življenjskega cikla izdelka, vzdrževanje naprav, spremljanje kakovosti

 

ERP sistema Hermes.360 in Odoo zagotavljata učinkovite poslovne rešitve

Hermes.360 je ERP program, ki omogoča enostavno poslovanje v oblaku. Z njegovo pomočjo bomo brez težav vodili glavno knjigo s saldakonti, plačilnim prometom, osnovnimi sredstvi, bilancami in poročili ter si zagotovili poslovno poročanje in Power BI z vodenjem prodaje, bilanc, naročil in zalog. Zmogljiv ERP sistem zagotavlja nemoteno obračunavanje plač detaširanim, pogodbenim in zaposlenim delavcem ter preprost vnos podatkov za obračun plač in zakonskih poročil. Za enostavnejše vodenje kadrovske evidence bo poskrbela povezanost ERP programa z Odoo sistemom, ki omogoča širok nabor rešitev za vodenje kadrov.

Med drugim bo Odoo poskrbel za celovito vodenje kadrovske evidence s podatki o zaposlenih, njihovih družinskih članih ter veljavnih dokumentih, kot so pogodbe o zaposlitvi, varstvo pri delu in zdravniški pregledi. S pomočjo poslovnega informacijskega sistema Odoo upravljamo še vozni park, ocenjevanja, letne razgovore, zaposlovanje in izbor kadrov. Prednost poslovanja v oblaku je ta, da so vsi pridobljeni podatki shranjeni in na dosegu roke, ko jih potrebujemo. Takšno poslovanje bo olajšalo ocenjevanje, nagrajevanje, izobraževanje ali izbiro novega kadra.

Poslovni informacijski sistemi, kot je Odoo, sami zaznajo ali je zaposleni na delovnem mestu, kar zagotavlja enostavno merjenje učinkovitosti ter vodenje dopustov, odsotnosti in njihov pravilni obračun. Obračunski podatki ERP sistema Hermes.360 so vedno skladni z zakonodajo, pripravljeni za gospodarstvo in javni sektor, saj ERP program nudi obračun vseh vrst osebnih dohodkov. ERP sistem Hermes.360 lahko poleg Odoo povežemo še z vrsto različnih aplikacij, ki nam bodo s celovitim naborom funkcionalnosti pomagale pri vodenju podjetja.

ERP in CRM sistem Odoo

 

Prednosti poslovanje v oblaku z inovativnim ERP sistemom

Poslovanje v oblaku uporablja vse več podjetji, saj ponuja veliko poslovnih rešitev, kot so:

  • Preprosta komunikacija

Ob večjem številu strank pogostokrat pride do težav v komunikaciji, kar je v dobrem poslovanju nedopustno. ERP sistem poskrbi za pravočasno, jasno in dosledno komunikacijo z naročniki in zaposlenimi. Vse interakcije, od elektronskih sporočil, naročil, reklamacij, so shranjene na enem mestu.

  • Analiza dela in obvladovanje stroškov poslovanja

Program ERP pomaga podjetju analizirati prodajo, ponudbe in uspešnost. Na podlagi rezultatov lahko sprejemamo odločitve o reorganizaciji dela in omogočimo hitrejše izboljšanje poslovanja. S preprostim dostopom do poslovne rešitve ERP kjerkoli in kadarkoli bomo lažje obvladovali stroške poslovanja tudi na poslovnih poteh.

  • Pregled nad projekti in nalogami

ERP sistem dovoljuje pripravo kakovostnih delovnih poročil, saj so vsi projekti in naloge, shranjene na enem mestu. Z njegovo pomočjo bomo uspešno spremljali projekte, posredovali naloge, pripravljali poročila ter učinkovito načrtovali in spremljali finančne prilive. Zaradi preproste povezave, bodo imeli dostop do podatkov vsi z dovoljenjem.

  • Prihranek časa, hitrejši mesečni obračun ter skladnost s predpisi

Z ERP sistemom ne izgubljamo več časa z dvojnim vnašanjem, saj povezava sistema poskrbi za samodejno avtomatizacijo, standardizacijo in sinhronizacijo med finančnimi aplikacijami ter glavno knjigo. Vnaprej pripravljena orodja ERP sistemu pomagajo, da izpolnjuje najnovejše računovodske standarde v skladu z zakonodajo.