Povezovalni trakovi zagotavljajo varen prenos blaga in se reciklirajo