Požarna varnost rešuje življenja

Že pogled na statistiko iz leta 2014. Do takrat naj bi bilo v Sloveniji približno dva tisoč požarov. Glede na velikost države je to število izjemno visoko. Očitno je, da je potrebno sprejeti ukrepe, ki bi preprečili tovrstne nesreče. Zato je požarna varnost izjemnega pomena, da se preprečijo izgube življenja, poškodbe ljudi in objektov. Preventiva je veliko boljša kot kurativa, kar uči že stari pregovor. V preteklosti so se zavedali, kako pomembna je požarna varnost. Tega se je treba zavedati tudi v 21. stoletju, ko lahko vsak dostopa do nevarnih snovi. Te se uporabljajo že v kozmetiki in nepravilen način uporabe lahko povzroči veliko nesrečo.

Požarna varnost narekuje primerno vedenje

V tovarnah se dnevno uporabljajo nevarni materiali. Če ti zgorijo, je lahko posledica katastrofalna. Prav te morajo poskrbeti, da je požarna varnost urejena. Preventiva pomeni, da je treba za zaščito poskrbeti kar se da hitro. Naj bo požarna varnost na vrhu seznama obveznosti. Ne glede na to, ali gre za blok, zasebni dom ali podjetje, povsod je treba sprejeti ustrezne ukrepe. Med te spada tudi evakuacija ob požaru. Skrbno načrtovanje tega, kako se evakuira, je še posebej potrebno, ko se v objektu nahaja več ljudi. Ustrezna požarna varnost bo tudi ob najhujši nezgodi preprečila, da bi bila škoda še večja.

Požarna varnost prežene še paniko

Panika povzroči, da razmišljanje ni trezno. Slepo tekanje okoli in prerivanje bo zagotovo pripeljalo do dodatnih žrtev. Tako vedenje kakovostna požarna varnost predvideva, zato vključuje vaje preselitve vseh z ogroženega območja. Vaja, ki je večkrat ponovljena, je ponotranjena. Zato bo obvladovanje ognja veliko lažje. S tem boste olajšali delo gasilcev in reševalcev, ki bodo priskočili na pomoč. Pri reševanju jih ne smete ogrožati, saj s tem ogrozite tudi sebe, svojo družino ali sodelavce. To, da ste varni, je najpomembneje. Bodite varni povsod, doma, v službi, nakupovalnem centru. Res je, tudi tam ste lahko podvrženi tveganjem, če vodilni prezrejo dejstvo, da je požarna varnost nujna.