Pravne knjige, pravni priročniki in druga pravna literatura predstavljajo osnovno ”orodje” pravnikov