Koliko stane prevajanje v angleščino

Prevajalske agencije nudijo prevajanje besedil, dokumentov in gradiv v ciljne jezike, cena prevoda pa je odvisna od jezikovne kombinacije in časa za dokončanje prevoda. Osnovna cena prevajanje besedil se običajno giblje med 20 in 30 evri na prevajalsko stran. Jeziki, v katere se v Sloveniji najpogosteje prevaja, so: angleški, nemški, hrvaški, srbski, italijanski, madžarski, francoski in ruski jezik.

Najboljši prevodi in tolmačenje

Čas, ki ga prevajalec potrebuje za prevod, je odvisen od strokovne zahtevnosti in kakovosti izvirnega besedila. Običajno za prevode, dolge do 10 strani, potrebujemo 1-3 dni, za daljša besedila pa ustrezno več. Pri projektih, ki obsegajo obsežnejše prevode, prevajalske agencije sodelujejo z večjim številom izkušenih in zanesljivih prevajalcev, ki realizirajo tudi na prvi pogled še tako nemogoče projekte.

Ob veliki časovni stiski, ko je časa za prevajanje besedila zelo malo, lahko naročnik prevoda prevajalcu  pomaga, da se na svoje delo čim bolje pripravi. Prevod naj naročnik najavi vnaprej in sporoči čim več podatkov o prevodu, ali pa vnaprej pošlje primer podobnega besedila ali glosar izrazov, če ga ima na voljo. Strokovno usposobljeni prevajalec se bo vselej potrudil, da bo prevod kljub časovni stiski, kakovosten.

Ker je angleščina jezik komunikacije po vsem svetu, morajo prevajalci pri svojem vsakodnevnem delu

obvladati področja strokovnega izrazoslovja in pogovornih izrazov. Sodelovanje z naravnimi govorci je pomembna prednost pri prevajanju v angleščino, saj naravni govorci poskrbijo, da je besedilo tudi ustrezno lektorirano in da so vse besede v prevodu uporabljene v ustreznih pomenskih in besednih strukturah. Šele takšen prevod v angleščino je zares kvaliteten in strokoven ter navduši še tako zahtevnega naročnika.