Prevajanje naj opravi strokovnjak

Prevajanje je zahtevno delo in prav je, da ga opravi strokovnjak. Amatersko prevajanje pogosto postreže z manj kakovostnimi teksti, ki niso primerni za javno objavo. Za prevajanje besedila je potrebna ustrezna izobrazba, ki prevajalcu omogoča odlično poznavanje jezika. Če gre denimo za prevajanje iz angleščine v slovenščino, je ključno, da tisti, ki prevaja, odlično pozna oba jezika. Poleg tega mora še posebej dobro poznati slovensko govorno mentaliteto. Na drugi strani pa mora izvajale pri prevajanju besedila iz slovenščine v angleščino odlično poznati angleško govorno mentaliteto. Poznavanje govorne mentalitete pomeni, da vemo, na kakšen način rojeni govorci razmišljajo. Ker smo Slovenci, v teoriji velja, da je prevajanje besedil iz slovenščine v angleščino zahtevnejše, ker se nekako razume, da svoj jezik poznamo bolje kot tujega. Pri vrhunskih prevajalcih pa je lahko tudi obratno, saj imajo lahko tudi obrnjene preference in raje opravljajo prevajanje besedila iz slovenščine v angleščino, četudi je njihov materni jezik slovenski.

 

Prevajanja se ne učimo samo v šoli

Mentalitete govorcev se ne moremo naučiti iz šolske klopi, ampak moramo biti za to v stiku z naravnimi govorci. Ta stik je lahko »v živo«, lahko pa je tudi preko medijev, kot sta film in televizija, ker pri učenju govorne mentalitete na gre toliko za interakcijo, kot gre za opazovanje (mimike) in poslušanje govora. Prevajanje angleščine navajamo zgolj kot primer, saj je podobno prav pri vseh jezikih. Res pa je, da je prevajanje besedil iz slovenščine v angleščino ter še posebej v obratni smeri, torej prevajanje iz angleščine v slovenščino pri nas in tudi v svetu najbolj pogosto zaradi ekstremne razširjenosti in navsezadnje navzočnosti angleškega jezika, zato je prevajanje angleščine gotovo izvrsten referenčni okvir za razumevanje prevajanja v vseh jezikih in prevajalstva v splošnem.

Prevajanje angleščine

Prevajanje besedila, ki mora biti vrhunsko

Prevajanje je dejavnost, ki se opravlja na različnih nivojih. Prevajanje besedila v stroki je še posebej zelo pomembno, saj je tukaj pogosto potrebna velika natančnost. Poleg tega gre za kompleksne tekste z naborom besedišča, ki ga ljudje ne poznajo že v svojem jeziku, zato je prevajanje še bolj kompleksno. Ljudje, ki izvajajo prevajanje znanstvenih tekstov, tako pogosto sploh niso študirali jezika, ampak so svoje znanje običajno pridobili drugod – iz življenjske prakse.

Poleg prevajanja besedil je posebno poglavje tudi lektoriranje, ki je za tekste, ki morajo biti na visokem nivoju, tudi zelo pomembno. Pri nas obstajajo lektorji za vse jezike in njihovo delo je običajno zelo zahtevno in odgovorno.