Radijsko daljinsko upravljanje z dvigali s pomočjo daljinske radio komande

Radijsko upravljanje za krmiljene dvigal in strojev na daljavo je racionalna rešitev vaših problemov, če upravljanje dvigalom iz kabine želite nadomestiti z upravljanjem s tal, če se viseča tastatura na mostnem dvigalu pogosto poškoduje ali ko se mora upravljalec dvigala izogniti bremenu in delati v dvigalu z varne razdalje. Radijsko daljinsko upravljanje oziroma upravljanje z dvigalom z radio komando je enostavno in varno. Daljinska radio komanda zato predstavlja odlično rešitev za upravljanje z dvigali.

Radijsko upravljanje