Ravne strehe morajo imeti ustrezno odvodnjavanje in dobro hidroizolacijo