Rozeta za dimnik in ventilator – vloga rozete in ventilatorja