Rozeta za dimnik in ventilator – vloga rozete in ventilatorja

Rozeta za dimnik ima v dimniškem sistemu vlogo ključnega prezračevalnega elementa za izolacijski material, ki je nameščen v vmesnem prostoru, med notranjo tuljavo dimnika in zunanjim ovojem – plaščem dimnika. Pozicija namestitve dilatacijske rozete je neposredno pod pokrovom zgornje plošče, približno 3 mm v notranjost cevi. Rozeta, kapa, vratca, rešetke, posamezni elementi ventilatorja za dimnik in cevi – skratka vsi kovinski elementi dimniškega sistema, so najpogosteje izdelani iz kovine, ki mora biti, zaradi stalno prisotne vlage in močnih kislin, ki nastajajo kot stranski produkt, pri izgorevanju različnih goriv v naših kuriščih (kondenzat, kreozit in mnoge druge agresivne in jedke kisline) visoko korozijsko in kislinsko odporni. Tako so vsi kovinski deli: rešetke, vratca in dilatacijska rozeta za dimnik narejeni iz nerjavnega jekla, kateri pa je pogosto, še dodatno površinsko obdelan z raznimi obdelavami z namenom povečanja odpornosti in zaščite pred močnimi kislinami. Nerjavno jeklo, iz katerega je tudi dilatacijska rozeta, je pogosto imenovano in znano pod imenom »Inox«. »Inox« beseda izhaja iz francoske besede »inoxydable«, kar pomeni »nerjaven«. Poleg »Inoxa« obstaja za nerjavno jeklo pogost in splošno poznan tudi nemški izraz  »Rostfrei«, ki v prostem prevodu pomeni »brez korozije«. Nerjavno jeklo, kljub temu, da je njegova sestava zlitina iz več kot 50 % železa, ob dolgotrajnem stiku z vodo oz z vlažnim zrakom ne zarjavi oz korizira. Temu je zaslužen predvsem dodan krom v kovinsko zlitino, ki že v majhni prisotnosti – nad 10%, na površini kovinske zlitine v stiku s kisikom, tvori tanko samozaščitno oksidno površinsko plast in tako povzroči pasivacijo – korozijsko odpornost. Dilatacijska rozeta za dimnik ima zaradi lastnosti nerjavnega jekla, poleg opisane visoke korozijske odpornosti, še več pomembnih lastnosti, ki so ključnega pomena pri dimniških sistemih. Te najpomembnejše lastnosti nerjavnega jekla, inoxa oz rostfreia, sta predvsem dve, in sicer: visoka toplotna odpornost, ki preprečuje nastanek poškodb zaradi visokih temperaturnih razlik ter biološka nevtralnost. Seveda, so tukaj še mnoge druge pozitivne lastnosti nerjavnih jekel, iz katerega so narejeni vsi kovinski deli ventilatorja, rešetke, čistilna vratca, kapa in dilatacijska rozeta, kot so: visoka obstojnost, zmožnost popolne reciklacije in estetski videz.

rozeta za dimnik

Dilatacijska rozeta za dimnik – oblika in premer rozete ter njeno delovanje

Rozeta za dimnik, ki se vstavi pod pokrov zgornje plošče, ima na spodnjem delu enak premer, kot je premer tuljave dimnika, v katero se vstavi. Okrogel del dilatacijske rozete se v zgornjem delu nadaljuje v ravno površino, tako, da je le ta popolnoma kompatibilna z zgornjo ploščo dimnika. V zgornjem delu rozete za dimnik pod ravno površino ima dilatacijska rozeta za dimnik več odprtin, katerih namen je odvajanje toplote in prezračevanje izolacijskega materiala. Z ustreznim odvodom visokih temperatur in prezračevanja izolacije s pomočjo dilatacijske rozete, lahko učinkovito preprečujemo dilatacijo, zaradi velikih razlik v temperaturi ozračja in temperaturi odvajanih plinov. Kljub visokemu in učinkovitemu prezračevanju izolativnega materiala, pa velja poudariti, da je dilatacijska rozeta popolnoma plinotesna.

dimnik tuljava

Pomen in vloga ventilatorja za dimnik pri optimizaciji vleka

Ventilator za dimnik je lahko odličen pripomoček pri odvajanju strupenih plinov, ki nastajajo ob izgorevanju različnih vrst goriv v kuriščih naših kurilnih naprav. Ventilator je še posebno priporočljiv v primerih, ko so prisotni pogoji za šibek vlek, zaradi sprememb v ozračju (zračnega tlak), močnega vetra ali drugih občasnih vremenskih pogojev. Dober vlek, ki je pomemben za učinkovit odvod nevarnih plinov stran od naših kurilnih naprav, je ključnega pomena za naše zdravje in varnost. V primeru šibkega vleka in posledičnega kopičenja nevarnih plinov v bližini naših kurilnih naprav ali prostorih, v katerih se zadržujemo, lahko predstavljajo veliko nevarnost za naše zdravje, ali celo življenje. Poleg splošne nevarnosti, pa šibek vlek vpliva tudi na neučinkovito delovanje naših kurilnih naprav. Za zagotavljanje oz optimiziranje dobrega vleka in učinkovit odvod nevarnih plinov, ki nastajajo v kuriščih naših kurilnih naprav, je najbolj pomembno to, da so naše kurilne naprave pravilno postavljene. Prav tako je izredno pomembna tudi pravilna uporaba ustreznih priključkov, stenskih priključnih rozet ter ustreznih velikosti cevi in tuljav, ki morajo po zmogljivosti ustrezati zahtevam kurilnih naprav in vrsti goriva, ki ga uporabljamo. Kljub pravilni postavitvi naših kurilnih naprav, ustreznih dimnikov, priključkov in priključnih rozet, pa je lahko vlek včasih oslabljen zaradi občasnih vremenskih vplivov. Ker ima narava svoje specifične zakone, se dogaja tudi to, da se posamezniki soočajo s stalno ponavljajočim se slabim vlekom, kljub dobremu dimniškemu sitemu. V takem primeru, je odlična rešitev ventilator, ki vsaj v začetku kurjenja, pomaga ustvariti ustrezen podtlak, ki posledično zagotovi potrebne pogoje za boljši vlek in optimizira delovanje kurilne naprave. Ko je vlek optimiziran, se optimalno odvajajo plini stran od kurilnih naprav, brez pomoči ventilatorja. V posameznih primerih se uporablja ventilator za dimnik le začetku kurjenja, ko kurilna naprava potrebuje pomoč, pri vzpostavitvi dobrega vleka. V večini ostalih primerov, pa se ventilator uporablja zgolj občasno – in sicer le v primeru redkih vremenskih pogojih, ki vplivajo na zmanjšano učinkovitost vleka (nizek zračni tlak ali močni sunki vetra).