S kakšnimi težavami se soočajo podjetja pri zaposlovanju?

Temelj vsakega podjetja – poleg inovativne in zanimive ideje – je njegov kader. Zaposleni v podjetju morajo biti sproščeni, ambiciozni, iznajdljivi, predvsem pa morajo dobro delovati tudi kot kolektiv. Samo tako bo podjetje lahko na dolgi rok uspešno. Da bi si zagotovili zgoraj opisan kader, morajo podjetja, pripraviti strategijo in natančno razdelati kakšen kader zaposlovati. Seveda pa se vse ne konča z zaposlitvijo. Zaposleni morajo biti v času zaposlitve zadovoljni s svojim delovnim mestom, poskrbljeno mora biti tudi za karierni razvoj ipd.Zaposlitveni razgovor

Pestra ponudba storitev s področja zaposlovanja v kadrovski agenciji Dekra

V kadrovski agenciji Dekra se zavedamo specifičnih potreb različnih podjetij pri iskanju primernega kadra in težav, s katerimi se v samem procesu soočajo. Če je tudi vaše podjetje eno izmed tistih, ki nimajo pravilno usposobljene kadrovske službe za iskanje kadra, ali pa kadrovske službe sploh nimajo, vam lahko v kadrovski agenciji Dekra pomagamo.

Optimalno ravnanje s človeškimi viri je lahko le plod strateškega in kontinuiranega delovanja na tem področju. Na uspehu kadrovskega področja pa sloni tudi uspeh podjetja in uresničevanje njegove vizije. Z gotovostjo lahko trdimo, da se dolgoročno delo s kadri obrestuje, zato vam bomo pri tem, v kadrovski agenciji Dekra, z veseljem pomagali. Nudili vam bomo kadrovsko svetovanje, ki je med bolj iskanimi storitvami in možnost agencijskega dela. Ob izvajanju dejavnosti se trudimo, da končno delo zadovoljuje tako novo zaposlene na delovnem mestu kot stranke s katerimi smo podpisali pogodbo. Pomagamo lahko pri zaposlitvenih razgovorih, kadrovskemu svetovanju, izvedbi psiholoških testov in testov sposobnosti, kot pri izvajanju raziskav imenovanih skriti kupec.

Kaj zajema storitev kadrovskega svetovanja in kako poteka?

Kadrovsko svetovanje je storitev, ki zajema pomoč pri nalogah in odločitvah iz kadrovskega področja, v smislu svetovanja in nudenja individualnih rešitev pri enostavnih in kompleksnih kadrovskih problemih. Kadrovsko svetovanje poleg naštetega zajema tudi svetovanje s področja delovnega prava, ki ga potrebujejo tako podjetja kot zaposleni.

Prepustite nam lahko tudi zagotavljanje perspektivnega kadra za vaše podjetje

Poleg kadrovskega svetovanja v agenciji Dekra ponujamo možnost celovite izkušnje zagotavljanja perspektivnega kadra. Posredovanje pri zaposlovanju je zahtevna in odgovorna naloga, ki jo v naši kadrovski agenciji dosledno izvajamo že vrsto let. Posredovanje pri zaposlovanju vključuje izdelavo profila idealnega zaposlenega ter identifikacijo in nabor strokovnjakov, ki se bodo brez težav vklopili v vašo organizacijo. Z našo pomočjo si boste kot delodajalec pomembno skrajšali postopke pri izbiri novih sodelavcev, saj vodimo bazo iskalcev zaposlitve in preizkušenih kandidatov, iz katerih izberemo najprimernejše posameznike za vaše delovno mesto.

Ob izbiri primernega kandidata bomo v kadrovski agenciji poskrbeli za celoten proces zaposlovanja. Najprej bomo poskrbeli za analizo in pripravo projekta, kjer bomo natančno preučili vaše potrebe in zahteve delovnega mesta, za katerega iščete kader. Ko bomo do potankosti poznali vaše potrebe, se bomo lotili iskanja primernih kandidatov. Ob dovolj velikem naboru kandidatov, se bomo lotili procesa izbora najboljših med njimi. Izbrane bomo kasneje predstavili vam. Tako boste med njimi lahko izbrali najprimernejšega oz. najprimernejše kandidate za zasedbo razpisanih delovnih mest.Test sposobnosti

Če boste izrazili željo, lahko s kandidati opravimo tudi obsežne zaposlitvene razgovore, na podlagi katerih bomo spoznali njihove prednosti, slabosti, izkušnje in želje. Pridobljene informacije posameznega kandidata bomo nato strnili v celoto, ki vam bo predstavljena po končanih razgovorih. Tako bo odločanje o tem, kateri kandidati so za zasedbo razpisanega mesta najprimernejši, še nekoliko hitrejše in enostavnejše. Ker se zavedamo, da so nekatera delovna mesta zelo specifična in od delavca zahtevajo prav določene sposobnosti, bomo v naši kadrovski agenciji poskrbeli tudi za izvedbo testov spretnosti ali psiholoških testov. Seveda se bomo o primerih psiholoških testov pa tudi o načinu preverjanja fizičnih sposobnosti predhodno posvetovali z vami in tako zagotovili, da bomo v testih, ki jih izvedemo, zares ocenili tisto, kar vi kot delodajalec najbolj potrebujete.

Kot že omenjeno kadrovsko svetovanje med drugim obsega tudi s svetovanje s področja delovnega prava. Izdelava internih aktov in pravilnikov družbe ter vodenje evidenc s področja dela, lahko podjetju vzame veliko časa in energije, ki bi lahko bila usmerjena v razvoj. Zato bomo v naši kadrovski agenciji poskrbeli tudi za to. Pri nas lahko najdete odgovore na vprašanja o tem kako ravnati v primerih redne ali izredne odpovedi delovnega razmerja, kako ravnati v primeru delavčeve kršitve pogodbenih obveznosti ipd. Nudimo pomoč pri vodenju disciplinskih postopkov, pomoč pri odmeri letnega dopusta in regresa, pri podeljevanju jubilejnih nagrad, seveda pa se lahko na nas obrnete tudi v primeru ostalih vprašanj z delovno pravnega področja.