Sestava zelene strehe naj bo v skladu s stroko

Sestava zelene strehe je v primerjavi z drugimi gradbenimi deli relativno različna, saj gre v tem primeru za živo naravo, ki jo dejansko vgradimo v objekt. Sestava zelene strehe predvideva materiale, ki so prijazni naravi, zato so ti sloji prijazni tudi človeškemu zdravju. Debelina zelene strehe se razlikuje glede na vrsto rastlin, za katere je pripravljen rastni sloj. Seveda je v tem primeru različna tudi teža zelene strehe. Če je debelina zelene strehe večja, je večja tudi teža zelene strehe. Ko govorimo o obrnjeni zeleni strehi, imamo v mislih postavitev strešnega sistema ravne strehe, kjer uporabimo toplotno izolacijo XPS. Rastline zelene strehe pozitivno vplivajo na podobo vašega objekta. Preden poskrbimo za primerno sestavo zelene strehe, ne smemo pozabiti na ustrezne komponente hidro- ter toplotne izolacije, katerih namen je zagotovitev temeljnih funkcij, ki so najbolj bistvene in ki so v zgodovini gradbeništva ostale enake, odkar je človek v zgodovini postavil prvi objekt. Potrebno je v prvi vrsti zagotoviti vodotesnost objekta in v drugi vrsti toplotno izoliranost objekta. Da pa bi te funkcije polno delovale, ne sme priti do preluknjanja hidroizolacije, ki pa bi se lahko primerilo, če bi korenine rastlin zelene strehe hidroizolacijo predrle. Zato moramo vgraditi hidroizolacijo, ki je odporna proti koreninam. Če se odločimo za hidroizolacijske trakove, ki takšnih značilnosti nimajo, pa je potrebno vgraditi ustrezno protikoreninsko zaščito. Kakorkoli smo se že odločili, bomo s tem odvrnili grožnjo prebojev, zaradi česar bo naša zelena streha lepo ter varno uspevala.

zelena streha

Debelina zelene strehe lahko ima tudi svojo funkcijo sama po sebi

Sestava zelene strehe je v smislu gradbene fizike čista nadgradnja strešnega sistema, ki že sam po sebi brez te nadgradnje zagotavlja tesnost in toplotno izoliranost strehe. Njena edina funkcija je v večini primerov zagotavljanje ustreznih pogojev za rastline zelene strehe, da te lahko dobro uspevajo. Obrnjena zelena streha sama po sebi ne prejudicira debeline zelene strehe, saj je ta lahko kakršnakoli. Ideja obrnjene zelene strehe je v zaporedju posameznih slojev, katerih nalogi sta tesnost strehe in toplotna izolacija stavbe. Omenjena sestava zelene strehe je sodobna, saj temelji na termični izolaciji, ki se imenuje XPS. Ta termična izolacija ohranja toplotno izolativnost tudi v primeru, če je navlažena ali celo oblita z vodo, saj vode skoraj ne vpija. Glavna težava večine toplotnih izolacij je v tem, da je v pogojih vlage ali mokrote njihova izolativnost okrnjena ali onemogočena, pri XPS pa se to ne zgodi. Zato je značilnost obrnjene zelene strehe v tem, da je termična izolacija nad slojem, ki zagotavlja vodotesnost, kar je zagotovo ugodno, saj je s tem hidroizolaciji omogočena dodatna zaščita pred morebitnimi mehaničnimi vplivi okolja in seveda UV ter termičnimi vplivi sonca, ki dolgoročno na hidroizolacijo vplivajo obremenilno. Debelina zelene strehe je tako v primeru tega strešnega sistema dodatno funkcionalna, saj omogoča obtežitev XPS. Obtežitev je namreč nujno potrebna, saj bi XPS v nasprotnem primeru lahko privzdignila voda in veter, zaradi česar bi strešni sistem dejansko razpadel. Zato je pomembno, da je teža zelene strehe zadostna. V primeru, če bi bila teža zelene strehe premajhna, bi se lahko XPS dvignil zaradi omenjenih vplivov vetra in vode. Sestava zelene strehe je funkcionalna, ker omogoča prostor rastlinam. Če pa XPS obtežimo s pranim rečnim prodcem, slednji poleg obtežitve nima nobene druge funkcije.

Sestava zelene strehe: zanjo naj poskrbi strokovno usposobljena oseba

Sestavo zelene strehe vedno zaupajte le strokovnjakom. Če boste tako postopali, bo sestava zelene strehe izvedena korektno, zaradi česar bo lahko tudi uspešna in polno funkcionalna. Izvedba namreč zahteva določeno znanje in poznavanje, na podlagi česar bo v okviru sestave zelene strehe usposobljeni izvajalec med drugim poskrbel za ustrezno debelino zelene strehe. V primeru, da je debelina zelene strehe premajhna ali prevelika glede na tip predvidenega rastja, lahko pride do neželenih učinkov in neoptimalnega delovanja žive strehe.

zelena streha sestava

Debelina zelene strehe vam omogoča povsem drugačno uporabniško izkušnjo

Čeprav debelina zelene strehe morda ni velika, vam rastline zelene strehe omogočijo tako veliko prednosti in ne nazadnje estetskega užitka, da velja resno razmisliti o njihovi vgradnji.

Sestava zelene strehe pomaga tudi okolju

Sestava zelene strehe je način, kako lahko okolju povrnemo del narave, ki smo jo morali uničiti, če smo hoteli postaviti naše bivališče. Trajnostni pristop, ki ga bo prinesla ozelenitev, omogoča, da bodo naši zanamci kot del svoje dediščine prejeli boljše okolje, kot bi ga v primeru, če ljudje med gradnjo ne bi razmišljali dolgoročno.