Prevajalec in prevajanje sodnih dokumentov

Prevajalec uradnih dokumentov mora biti nujno zaprisežen za tovrstno prevajanje, s čimer dokumentom podeli tudi njihovo veljavnost. Podobno velja tudi za sodnega tolmača. V tem primeru govorimo o neposrednem sodnem prevajanju za različne jezikovne kombinacije. Sodni tolmač je strokovnjak na svojem jezikovnem področju, prav tako pa se specializira za določena polja in je zaprisežen za eno ali več jezikovnih kombinacij. Tako uradni prevajalec dokumentov kot tudi sodni tolmač sta zatorej jezikovna strokovnjaka, ki se ukvarjata bodisi z neposrednim sodnim prevajanjem bodisi s sodnimi prevodi kot takimi. Svojim uporabnikom oz. ključnim kupcem s svojo zaprisego jamčita za veljavnost prevedenih dokumentov.

Sodno prevajanje