Solarni paneli za samooskrbo | Sončne celice cena ugodna

Solarni paneli so ključni element, ki je potreben za vzpostavitev sončne elektrarne za samooskrbo. Pojem samooskrba tu v resnici ne pomeni popolne neodvisnosti glede električne energije, vendar ob presežkih proizvodnje ta del oddajate v električno omrežje. V nadaljevanju in na naši spletni strani si preberite več o panelih za sončno elektrarno, sončnih celicah, ceni…

Solarni paneli

Sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo

Marsikdo si najbrž predstavlja, da z vzpostavitvijo solarnih panelov in sončne elektrarne za samooskrbo, priključek na električno omrežje ni potrebno. Zakaj bi, ko pa »izdelujete« svojo elektriko, kajne? Vendar pa temu ni tako – končni odjemalci s sončno elektrarno za samooskrbo namreč nujno potrebujejo priklop na omrežje, ki jim omogoča oddajo viškov energije ob proizvedenem presežku ter možnost odjema energije. To je v primeru, ko lastna proizvodnja ne zadošča.

Gre torej za to, da ob presežkih proizvedene energije ne prihaja do neporabljene električne energije in obratno. Z januarjem 2016 je v veljavo stopila uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov, torej tudi s solarnimi paneli.

Solarni paneli in uporaba net-meteringa

Net metering oz. neto merjenje je obračun električne energije v tekočem koledarskem letu. Razlika med proizvedeno in porabljeno energijo se tako enkrat letno odšteje, razlika pa se obračuna na podlagi enotne tarife. Pri uporabi panelov za sončno elektrarno nikar ne pozabite tudi na nakup dvosmernega števca, ki bo beležil razliko med proizvedeno in porabljeno energijo.

Sončne celice cena ugodna

Od ponudbe pa do vzpostavitve – fotovoltaična elektrarna na dosegu

Postopek za vzpostavitev fotovoltaične elektrarne sploh ni tako kompliciran, kot se zdi marsikomu. Z našo pomočjo boste do solarnih panelov prišli kot bi mignil, prav tako pa boste navdušeni nad sončnimi celicami in ceno. Svojo fotovoltaično elektrarno lahko vzpostavite že v naslednjih korakih:

  1. Pošljite svoje povpraševanje našim izurjenim strokovnjakom na elektronski naslov ali preko spletne strani.
  2. Priprava okvirne ponudbe za sončne celice cena in osnovne informacije.
  3. Ogled objekta in meritve z dronom za lažjo nadaljnjo obravnavo.
  4. Priprava končne ponudbe za fotovoltaično elektrarno in sončne celice cena.
  5. Potrditev ponudbe z izvedbo 1. plačila.
  6. Priprava dokumentacije za pridobitev dovoljenja priklopa sončne elektrarne in morebitne dokumentacije za Eko sklad ali kredita.
  7. Izgradnja sončne elektrarne s sončnimi paneli cena je ugodna.
  8. Priklop sončne elektrarne za samooskrbo s strani pristojnega elektro podjetja.

Sončna elektrarna za samooskrbo

Paneli za sončno elektrarno so potrebne komponente za njeno delovanje

Fotovoltaična elektrarna je sestavljena iz ogromno komponent, vsaka pa opravlja svoj delček – torej ima svoje mesto v sestavljanki. Najpomembnejše so zagotovo sončne celice cena je danes ugodna, sploh z Eko skladi. Vgrajujemo zgolj solarne panele najvišje kakovosti svetovno znanega proizvajalca.

Drugi element oz. komponenta, ki je nujno potrebna za delovanje sončne elektrarne za samooskrbo, je solarni razsmernik. Njegova naloga je, da pretvori enosmerni tok v dvosmerni tok. Pri razsmerniku ali inverterju se lahko odločite za eno izmed dveh možnosti – običajni inverterji ali SolarEdge inverterji. Slednji so bolj priporočljivi za vgradnjo na solarne panele, saj imajo večji izkoristek. Pri običajnih inverterjih ima namreč celotna linija modulov enak izkoristek kot modul z najslabšim izkoristkom, pri SolarEdge pa temu ni tako.

Zadnja nujno potrebna komponenta za delovanje sončne elektrarne za samooskrbo pa je mikroinverter. Tudi te so plod razvoja enega vodilnih podjetij na svetu – leta 2015 so njihovi mikroinverterji dosegli najvišjo učinkovitost na svetu, in sicer 96,7%.

Razširjena uporaba panelov za sončno elektrarno

Uporaba solarnih panelov je precej razširjena, saj se jih lahko vgradi na praktično vsak objekt. Sončna elektrarna za samooskrbo je v prvi vrsti namenjena gospodinjskim odjemalcem in manjšim poslovnim za potrebe samooskrbe. Pri večjih investicijah lahko zaprosite tudi za sofinanciranje oz. subvencioniranje sončnih celic- cena investicije se s tem precej zniža.

Sončne celice cena ugodna

Moč naprave za samooskrbo s sončnimi celicami cena

Seveda pa so tudi pri proizvodnji električne energije določene omejitve. Največja nazivna moč sončne elektrarne je 0,8-kratnik priključne moči merilnega mesta. Maksimalna priključna moč odjemnega mesta za samooskrbo s solarnimi paneli je 43 kW. Poleg tega lahko fotovoltaično elektrarno postavite na objekt, ki ga bodo solarni paneli za sončno elektrarno oskrbovali in na njegove pomožne objekte.

Sončne celice cena vzpostavitve sončne elektrarne

Cena investicije v sončno elektrarno je lahko precej različna, najbolj pa je odvisna od Eko sklada in subvencij. Trenutno žal za subvencioniranje panelov za sončno elektrarno ni razpisanih sredstev, kljub temu pa redno spremljajte spletno stran za dodatne informacije. Seveda je cena odvisna tudi od velikosti naprave, ki bi jo namestili.

Za elektrarno moči 1 kWp bi odšteli okrog 2.000€, vendar pa za točne informacije kontaktirajte naše izurjene strokovnjake. Seveda je proizvodnja električne energije odvisna od osončenosti lokacije, lege in ostalih dejavnikov. Vsekakor pa je jasno, da se vam za sončne panele cena povrne v približno 10 letih. Za dolgoročno varčevanje se tako odločite za nakup solarnih panelov in si priskrbite svojo zeleno električno energijo.

Sončna elektrarna za samooskrbo in ekološko zeleno prihodnost

Pri nakupu sončnih celic cena ni najpomembnejša stvar na katero se fokusiramo – za zeleno prihodnost našega planeta je nujna uporaba obnovljivih virov, kar sončna energija definitivno je. Odločite se za zeleni korak v prihodnost in izberite sončno elektrarno za samooskrbo.

Solarni paneli za sončno elektrarno