Sončna elektrarna za električno samooskrbo

Sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo je modra naložba

Sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo ne zahteva gradbenega dovoljenja, primerna pa je tako za gospodinjstva kot za male poslovne uporabnike. Njena nazivna moč ne sme biti večja od 0,8-kratnika moči odjemnega mesta, postaviti pa jo je mogoče na streho objekta ali ob objekt. Ko vlagate zahtevo za priključitev, je potrebno priložiti izjavo, da gre za manjšo proizvodno napravo, katere montaža je potekala v skladu s trenutno veljavno zakonodajo za male sončne elektrarne.

 

Samooskrba z električno energijo kot pot do prihrankov

Osnovni oziroma najpogostejši razlog, zaradi katerega je samooskrbna sončna elektrarna za generiranje električne energije tako privlačna ideja za vedno večje število investitorjev, se seveda skriva v prihrankih. Izraba brezplačnih, obnovljivih virov lahko bistveno zmanjša stroške vašega gospodinjstva. Čeprav bo ob nakupu same naprave potreben finančni vložek, gre pravzaprav za investicijo, ki se v celoti povrne, v najboljšem primeru že v približno 7 letih od nakupa oz. montaže sončne elektrarne.

S sončno elektrarno na strehi do električne samooskrbe

Sončna elektrarna za samooskrbo je okolju prijazna rešitev

Pri oceni stroškov izvedbe projekta upoštevajte, da je možna pridobitev subvencije Eko sklada, pri čemer je možna tudi delna povrnitev stroškov montaže in zagona. Sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo namreč predstavlja eno najbolj »zelenih« možnosti ta hip. Odločitev za tovrstne investicije se zato spodbuja z nepovratnimi finančnimi sredstvi, kar pomeni, da bodo stroški postavitve precej nižji, kot se je zdelo na prvi pogled.

Če menite, da nimate dovolj znanja za urejanje vse potrebne birokracije, naj vas takoj pomirimo: v podjetju LCR Solar vam ponujamo možnost izvedbe projekta oziroma sončne elektrarne na ključ, kar pomeni, da bomo med drugim poskrbeli za vso dokumentacijo – tudi za tisto, ki je potrebna za dokazovanje upravičenosti do subvencije Eko sklada.

Poskrbite, da bo samooskrbna sončna elektrarna ustrezne velikosti

Omenili smo, da se naložba povrne že precej hitro, vendar pa je pri tem pomembno, da je poskrbljeno za pravilno dimenzioniranje sončne elektrarne. Samooskrba z električno energijo v nasprotnem primeru ne bo zagotovila tako velikih prihrankov, kot bi verjetno želeli. Če hočete, da je čas, ki bo potreben za povrnitev investicije, čim krajši – oziroma da bodo možni čimprejšnji »čisti prihranki« – je nujno, da se izbere naprava optimalne velikosti in moči.

Izkušnje, s katerimi se lahko pohvalimo v podjetju LCR Solar, nam omogočajo resnično celostno svetovanje in pomoč pri izbiri najustreznejše naprave, prilagojene dejanskim potrebam posameznih strank. Tako bo samooskrba z električno energijo zares učinkovita. Na voljo smo vam za dodatne informacije, povezane z izvedbo projekta, in za pripravo neobvezujoče ponudbe z oceno stroškov.