Sončna elektrarna za vikend nudi priklop raznih gospodinjskih aparatov

Sončna elektrarna za vikend je odlična rešitev, kadar nimate možnosti priklopa na distribucijsko omrežje. Na voljo so mini otočne sončne elektrarne za vikend, ki so po naših izkušnjah primerne za delovanje majhnih gospodinjski aparatov, zabavne elektronike. Nudimo tri različne velikosti: mini, midi in maksi. Pri mini različici za vikend, je možna priključitev porabnikov do 300 W, ki so varčne sijalke, hladilnik, televizija in podobno. Set je sestavljen iz enega polkristalnega modula, enega regulatorja polnjenja, enega razsmernika in dveh akumulatorjev. Druga različica za vikend se imenuje midi in je primerna za porabnike do 500 W. Sestavljajo jo dva polikristalna modula, eden regulator polnjenja, eden razsmernik in štirje akumulatorji. Kapaciteta midi sončne elektrarne za vikend dopušča uporabo televizije, hladilnika, varčnih sijalk, radia. Največja različica za vikend pa se imenuje maksi in omogoča priključitev porabnikov do 1000 W. Poleg manjših porabnikov je mogoča tudi uporaba črpalke za vodo, ki je po naših izkušnjah velikokrat obvezen del opreme vikenda. Največji maksi set za vikend vsebuje tri polikristalne module, eden regulator polnjenja, eden razsmernik in šest akumulatorjev.

sončna elektrarna za vikend

Za sončno elektrarno za vikend nudimo sestave, ki so po naših izkušnjah odlični

Poleg mini sončnih elektrarn za vikend, se v našem podjetju ukvarjamo tudi z gradnjo največjih sončnih elektrarn, ki so namenjene za samooskrbo in tudi za prodajo proizvedene energije. Gradimo največje sončne elektrarne v Sloveniji za samooskrbo, ki lahko proizvedejo do 11kW elektrike. V primeru, da vaša hiša ali vikend ne bo porabil vse proizvedene energije, jo boste brezplačno oddali dobavitelju. Naše dosedanje izkušnje so pokazale, da je smiselno dobro preračunati kakšna je vaša letna poraba energije in investirati v fotovoltaični sistem, ki bo pokrival vaše potrebe po energiji. Izkušnje naših strank s fotovoltaičnimi sistemi za lastno oskrbo so zelo dobre, investicija se jim povrne najkasneje v 15 letih. Največje obsončenje je v Sloveniji na obali ter njenem zaledju in znaša 1300-1415 kWh\m2. Razlika v obsončenosti med kraji v Sloveniji je majhna in znaša 9%. V Sloveniji lahko pri optimalni legi sončna elektrarna moči 1kW proizvede letno od 1050-1100 kWh\kW.

Sončna elektrarna za vikend je primerna tudi za plovila in druge počitniške objekte

V primeru, da se investitor odloči za največjo sončno elektrarno z oddajanjem elektrike, mu v našem podjetju pomagamo pri izvedbi celotnega projekta. Uredimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev soglasij, izvedemo montažo in se dogovarjamo za največjo odkupno ceno energije v Sloveniji. Celoten proces izgradnje poteka v petih korakih. Najprej je potrebno oceniti in izmeriti kakšno orientacijo ima objekt, ter velikost in naklon strehe, ki bo prekrita s fotovoltaičnimi moduli. Določitev moči, ki jo bo proizvedel fotovoltaičen sistem je drugi korak. V tretjem koraku je potrebna izpolnitev vloge za soglasje za priklop na omrežje. V 30 dneh mora distributer pod pogojem, da so izpolnjene vse zahteve izdati soglasje. V tem soglasju je navedeno na kakšen način in kam se lahko priklopimo na omrežje, kar nam da bolj jasno sliko o investiciji. Nato sledi četrti korak, ki je zagotavljanje finančnih sredstev potrebnih za gradnjo fotovoltaičnega sistema v Sloveniji. Po naših izkušnjah je dobro finančne zadeve urejati že od samega začetka, ker se lahko časovno zavlečejo. V petem koraku, ki je tudi zadnji, se prične pridobivanje ostale dokumentacije, ki je še potrebna za gradnjo največjih voltaičnih sistemov na ključ. Pridobiti je potrebno še mnenja, žige in podpise raznih strokovnjakov. Potreben je tudi projekt za izvedbo, ki prikazuje montažo sončne elektrarne. Projekt predamo distributerju, ki izda soglasje v primeru ustreznosti. Po vseh zbranih dokumentih, lahko pričnemo z izgradnjo največjega fotovoltaičnega sistema. Po montaži, sledi še priklop na omrežje, prošnja za prevzem merilnega in ločilnega mesta. Na koncu se podpišejo pogodbe, ki so pogoj za odločbo o oddaji energije v Sloveniji. Če imate z nami sklenjeno pogodbo, skrbimo za vse zakonske obveze, ki jih je potrebno v Sloveniji vsako leto obnavljati. Vsako leto je potrebno oddati letno napoved Borzenu, ki je državno energetsko podjetje v Sloveniji in podaljšati deklaracije. Za vse naše stranke vsako leto zagotovimo največje odkupne cene v Sloveniji za tržni del prodane energije, ker se pogajamo za celo skupino v kateri je preko 4MW elektrarn. Po naših izkušnjah lahko tako zagotovimo višje odkupne cene sončnih elektrarn kot bi jih dobil lastnik samo enega fotovoltaičnega sistema.

največja sončna elektrarna v Sloveniji

Sončno elektrarno za vikend je potrebno redno vzdrževati za optimalno delovanje

Vzdrževalna dela obsegajo meritve sončne elektrarne, za hišo ali vikend, za katere uporabljamo vrhunsko merilno opremo in termovizijsko kamero. Zaznamo spremembe, ki niso vidne pri običajnih pregledih in pri spremljanju proizvodnje. Vzdržujemo več kot 35 sončnih elektrarn, ki smo jih zgradili, vzdržujemo pa tudi tiste, ki jih nismo zgradili mi. Ko se oprema stara, je veliko največja možnost okvar in napak, ki lahko privedejo do nedelovanja. Po naših izkušnjah gre za malenkosti kot so razrahljani spoji, varovalke, napake na razsmernikih. Če se sončna elektrarna za vikend ali hišo ne vzdržuje več let, lahko po naših izkušnjah to privede do resnih problemov kot je požar. Pomemben je tudi pregled nosilne konstrukcije, saj se lahko zaradi vremenskih razmer zrahljajo spoji in povzročijo pregrevanje. Izkušnje s sončnimi elektrarnami so pokazale, da so razrahljani spoji lahko krivec za zamakanje strehe vikenda ali hiše.