Stroškovno učinkovita pasivna hiša na ključ in gradnja za energijsko varčnost

Pasivna hiša je glede na standarde tista, ki ima porabo energije za ogrevanje objekta na letni ravni manjšo ali enako 15 kWh/(m2a). Hkrati to pomeni, da je ena izmed pomembnih lastnosti pasivne hiše ta, da so toplotne izgube zelo majhne in zato stavbe ni potrebno ogrevati s klasičnimi ogrevalnimi sistemi. Dovolj je že, da pasivna hiša pridobi energijo iz obnovljivih virov, v kar je vključeno tudi prezračevanje s toplozračnim ogrevanjem. V podjetju JUBHome zagotovijo energijsko varčnost tako, da ima pasivna hiša vdelan debel in neprekinjen toplotni ovoj v sklopu JUBHome WALL sistema za izdelavo sten s toplotnoizolacijskimi opažnimi elementi.

Gradnja pasivne hiše po ICF sistemu

Gradnja pasivne hiše poteka po več fazah, pri tem pa podjetje JUBHome poskrbi za celotno izvedbo, zato naročnikom ni potrebno najemati drugih podizvajalcev. Podjetje uporablja dovršen in hiter ICF sistem gradnje pasivne hiše z opažnimi elementi, ki so ga razvili sami. Ključna prednost je v tem, da so vsi elementi stavbe toplotno-izolativno optimizirani, kar poudarja lastnosti pasivne hiše, saj objekt nima toplotnih mostov in zato ne nastaja plesen, visoko izolativni ovoj pa zagotavlja energetsko varčnost. Pasivna hiša je zgrajena iz JUBHome BASE temeljne plošče, JUBHome WALL nosilnih zidov in JUBHome ROOF strehe.

Pasivna hiša na ključ

Pasivna hiša na ključ je stroškovno in časovno učinkovita izbira zato, ker naročniku omogoča, da se že vnaprej z izvajalcem dogovori za končno ceno in obseg del. Dela so dokončana v dogovorjenem časovnem obdobju, izvede pa jih le en izvajalec. Pasivna hiša na ključ naročniku omogoča, da si v JUBHome konfiguratorju sam izbere tip objekta, arhitekturno zasnovo, cenovni okvir, tip strehe, tehnične specifikacije konstrukcijskih paketov in drugo. V ceno ni zajeta le masivna konstrukcija, saj je pasivna hiša dokončana takrat, ko so izvedene razne instalacije, položene talne obloge, pobeljene notranje stene in postavljeno stavbno pohištvo. Pravzaprav vse kar je potrebno za vselitev.

Pasivna hiša – subvencija iz Eko sklada

V podjetju JUBHome pri projektiranju in certificiranju pasivnih hiš uporabljajo specializiran program PHPP, ki služi kot orodje za izračunavanje gradbene fizike za pasivne hiše. S pomočjo modeliranja s parametri izračunajo, v kolikšni meri je pasivna hiša energijsko učinkovita, kar vključuje parametre za toplotne izgube, debelino fasade, fazni zamik in toplotno prehodnost. S parametri v PHPP programu tudi izračunajo predvidene prihodnje stroške za ogrevanje, sanitarno vodo in stroške za prezračevanje. Hkrati pa je ta dokumentacija pomembna v primeru, če se naročnik odloči, da bo pri pasivni hiši zaprosil za subvencijo iz Eko sklada.