Termometer – tudi IR za meritve brez neposrednega kontakta