Toplotna izolacija fasade, strehe, podstrešja, temeljne plošče: trajen energijski ščit

Toplotna izolacija je temelj vsakega objekta, saj poleti preprečuje prehod toplote v objekt od zunaj, pozimi pa iz objekta navzven. Na tak način se v prostorih ohranja primerna temperatura. Najbolj pomembno je toplotno izolirati zunanje stee oziroma toplotna izolacija fasade, kjer so toplotne izgube največje. Prav tako je pomembna toplotna izolacija strehe objekta ter toplotna izolacija podstrešja. Ne smemo pa pozabiti tudi na toplotno izolacijo temeljne plošče objekta. Če je objekt kakovostno in zanesljivo toplotno izoliran, bodo toplotne izgube manjše, bivanje v objektu pa prijetnejše. Fibranove gradbene izolacije predstavljajo trajen in učinkovit energijski ščit. Skupina Fibran je eden najbolj pomembnih proizvajalcev toplotne izolacije v Evropi, svoje izdelke pa trži v več kot 40 državah v Evropi in drugod po svetu. Načrtovalcem, izvajalcem in investitorjem nudi kakovostno in trajno zaščito s pomočjo tehnično izpopolnjenih in ekološko neoporečnih toplotno izolacijskih materialov, s snovanjem naprednih rešitev na področju uporabe izolacij ter odgovornim širjenjem tehničnega znanja med razvojniki, načrtovalci, izvajalci in uporabniki, z aktivnim delovanjem in osveščanjem udeležencev gradnje o ohranjanju ravnovesja v naravi in sonaravnem bivanju, s čimer zagotavlja učinkovito rabo energije in trajno bivalno ugodje.

Izolacija iz ekstrudiranega polistirena

Fibranove izolacije iz ekstrudiranega polostirena imajo pred ostalimi izolacijami veliko prednosti, predvsem se lahko pohvalijo z izredno trdnostjo in nevpojnostjo materiala, zato jih lahko uporabljamo tudi v najbolj zahtevnih aplikacijah, kjer druge izolacije obnemorejo. Toplotna izolacija FIBRANxps se uporablja v pogojih, ki so zelo zahtevni, in sicer nad hidroizolacijo v kleteh, v zemlji pod nivojem podtalnice, pod temeljno ploščo nizkoenergijskih objektov, na obrnjenih ravnih strehah itd. Hidroizolacija je na ta način zaščitena pred poškodbami, temperaturnimi spremembami, na strehi pa tudi pred uničujočimi UV žarki. Kot trdna in nevpojna izolacija se uporablja kot toplotna zaščita fasadnih coklov pa tudi kot izolacija fasade, ki je brez napuščev izpostavljena vlagi pa tudi mehanskim poškodbam, kot so toča in udarci.

Kakovostna toplotna izolacija fasade

Fasada predstavlja obraz vsakega objekta in le učinkovita toplotna izolacija fasade bo poskrbela, da bo bivanje v prostorih prijetno in udobno. Izolacijo fasade izberemo glede na gradbeno-fizikalne karakteristike izolacije in drugih slojev zunanje stene, pri čemer imamo v mislih želen izgled fasade, lokacijo stavbe, izpostavljenost fasade in namembnost objekta. Fibranove fasadne izolacije zagotavljajo kakovosten in trajen toplotno izolacijski ovoj stavbe. Stopničasti robovi plošč preprečujejo toplotne mostove na spojih, kar je še posebej pomembno pri debelejših izolacijah, ki sestavljajo toplotni ovoj ogrevanega ali hlajenega dela stavbe. Reliefno oblikovane površine ter izredna razplastna trdnost plošč zagotavljajo trajnost fasadi tudi v primeru težjih oblog (kamen, keramika). Visoka izolativnost XPS toplotno izolacijskih plošč se na fasadi zaradi zaprte celične strukture ohranja tudi v najneugodnejših pogojih, kot je vlažno okolje. Izredna tlačna trdnost FIBRANxps plošč zagotavlja mehansko odpornost tudi bolj izpostavljenim fasadnim površinam. Omenjena izolacija omogoča neomejene možnosti pri izbiri zaključnega sloja omete ali zaključne fasadne obloge.

Toplotna izolacija fasade
Toplotna izolacija strehe – ravne strehe

Fibranove izolacije so primerne tudi za ravne in poševne strehe, uporabljamo pa jih tudi za toplotno izolacijo podstrešja. Strehe ogrevanih ali hlajenih prostorov morajo zagotoviti zaščito pred toplotnimi izgubami oziroma zaščititi prostore pred neželenimi toplotnimi dobitki poleti. Prav zato je izredno pomembno, da izberete kakovostno toplotno izolacijo strehe. Za učinkovitost ravnih streh in za optimalno bivalno ugodje podstrešnih prostorov smo razvili raznolike sistemske rešitve. Glede na zahteve objekta, želje in vizijo investitorja se lahko odločite za trajno, učinkovito, optimalno grajeno in vsestransko uporabno obrnjeno streho in njene različice, osenčeno streho, nezaščiteno streho, katere trajnost je odvisna od izbire hidroizolacijske membrane ter hladno streho, kjer je toplotna izolacije strehe nameščena z notranje strani.

Izolacija poševne strehe

Prav tako kot ravna streha mora tudi toplotna izolacija poševne strehe biti natančno načrtovana in izvedena. V odvisnosti od strešne konstrukcije izberemo vrsto toplotne izolacije ter sestavo in zaporedje slojev. Masivno grajena streha (armirano betonska plošča, masivni paneli ali streha grajena z opečnimi polnili) oziroma strešna konstrukcija potrebuje izolacijo iz notranje strani ali v kombinaciji – delno zunaj in delno znotraj. Z zunanje strani lahko izolacijo polagamo s pomočjo letev ali pa jo lepimo, prav tako pa lepimo potem tudi korce direktno na toplotno izolacijo FIBRANxps 300 C. V primeru izolacije strehe z leseno strešno konstrukcijo streho izoliramo s izoliramo s kombinacijo materialov: med toge elemente namestimo prožno izolacijo, da ne pride do toplotnih mostov, s spodnje ali z zgornje strani špirovcev pa strešno konstrukcijo lahko do-izoliramo s trdnimi izolacijskimi ploščami, kot so FIBRANxps izolacije.

Toplotna izolacija temeljne plošče cena
Temeljna plošča – izolacija je prav tako pomembna!

Gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb zahteva izredno kakovostno zaščito pred toplotnimi izgubami. Temeljna plošča omogoča izvedbo odličnega, neprekinjeno izvedenega energijskega ščita pod objektom, zato se pri gradnji nizkoenergijskih objektov odločamo za tovrstno temeljenje. S toplotno izolirano temeljno ploščo zmanjšamo možnost nastanka toplotnih mostov, pa hkrati dobimo masiven element, ki služi akumulaciji notranje toplote in s tem ohranjanju stabilne temperature prostora. Tip toplotne izolacije izbere statik glede na obtežbo stavbe in zahtevano potresno varnost.