Toplotne črpalke zagotovijo prihranek pri stroških ogrevanja

Ekološka zavest potrošnikov se je v sodobnem času močno povečala, hkrati pa smo bili priča sunkovitemu razvoju tehnologije in drastičnemu povišanju cen energentov. Vsakodnevno iščemo ustrezne rešitve, ki bi zmanjšale onesnaževanje okolja. Ena od njih je gotovo uporaba toplotne črpalke za ogrevanje. Certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji dokazujejo da toplotne črpalke zrak – voda Orca, s svoji kakovostjo in delovanjem visoko presegajo najstrožje evropske standarde.

Vse sisteme ogrevanja in hlajenja, ki so nameščeni v vaši hiši, ali pa še bodo nameščeni, je mogoče priklopiti na ogrevalno toplotno črpalko Orca. S pomočjo napredne regulacije preko oblaka boste lahko spreminjali njene nastavitve bodisi s pomočjo računalnika, bodisi pametnega mobilnega telefona ali tabličnega računalnika. Preprost, intuitivno zasnovan uporabniški vmesnik je povsem enostaven za uporabo, nekateri modeli pa imajo celo vgrajen zaslon na dotik s prav takšnim vmesnikom.

Delovanje toplotne črpalke

Toplotna črpalka temelji na fizikalnem principu korelacije med tlakom, temperaturo in volumnom plina. Ko plinu povečamo tlak, se mu poviša tudi temperatura. Če mu tlak zmanjšamo, se temperatura zniža, prenos toplote pa poteka vedno s toplega proti hladnem. Torej mora toplotna črpalka na eni strani spustiti svojo temperaturo pod raven izvora energije, na drugi pa jo dvigniti nad raven potrebno za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode.

Govorimo o treh krogotokih, ki so vir energije (zunanji zrak, slanica, podtalnica), hladilni krogotok (toplotna črpalka) in ogrevalni sistem (radiatorji, talno gretje, grelnik sanitarne vode). Slanica kroži v zanki zbiralnika energije (vertikalna sonda ali horizontalni zemeljski kolektor) in absorbira toplotno energijo iz skalnate podlage, zemlje ali vode. Pri toplotni črpalki zrak/voda slanice ni. V primeru toplotne črpalke zrak voda pridobivamo toploto neposredno iz zunanjega zraka. V toplotnem prenosniku (uparjalniku) se energija s toplotnega vira prenese na hladivo, ki kroži v zaprtem krogotoku. Tekoče hladivo se segreje in preide v plinasto stanje. Ko se to zgodi, mu kompresor dvigne tlak in s tem temperaturo na visoko raven, tudi preko 100°C. Preko drugega toplotnega prenosnika (kondenzatorja), vroče hladivo sprosti toploto v ogrevalni sistem, se pri tem ohladi in kondenzira (preide v tekoče stanje). Tako utekočinjeno potuje dalje skozi ekspanzijski ventil, ki ima funkcijo, da mu nadaljnje zniža tlak (in temperaturo). Cilj je ohladitev pod temperaturni nivo toplotnega vira, saj le na tak način pride do prenosa toplote s (toplejšega) vira energije na hladivo, kar velja tudi, kadar je vir energije zrak pri ekstremno nizki temperaturi (celo do -20°C).

Zunanje enote Mitsubishi pri visokotemperaturnih toplotnih črpalkah Orca

Zunanje enote Mitsubishi so znane po zelo tihem delovanju, kar pomeni, da bodo za vas in vašo okolico nemoteče. Takšna zunanja enota omogoča neoviran dotok in odtok zraka in je odlična izbira tudi pri ogrevanju zelo velikih površin. Deluje tudi pri zelo nizkih temperaturah vhodnega zraka (vse do -28 °C), cena vašega ogrevanja pa bo zaradi njenega odličnega sistema za izkoriščanje alternativnih, brezplačnih virov energije nižja, kot si trenutno sploh lahko predstavljate. V podjetju Orca vam z veseljem priskočimo na pomoč s strokovnim nasvetom in vam pomagamo pri izbiri. Cenik zunanjih enot toplotne črpalke Mitsubishi prinaša ugodne cene, možna pa je tudi pridobitev subvencije.

Visokotemperaturne ogrevalne toplotne črpalke Orca

Mitsubishi Electric Zubudan

Mitsubishi Zubadan je zunanja enota visokotemperaturne toplotne črpalke, ki odlično deluje združena z notranjo enoto Orca Exclusive Mono, Exclusive  Mono XL in Exclusive  Duo različicami. Kombinacija obeh naprav omogoča visoko energetsko učinkovitost do temperature -15°C,  delovanje pa celo  do – 28°C.  Črpalka uporablja tehnologijo »electric flash injection«, ki pomeni, da se v procesu izmenjave toplote v toplotnem izmenjevalniku tekoče hladilno sredstvo spremeni v plinasto stanje, nato pa se stisne v vbrizgalnem kompresorju, kar sistemu omogoča, da pospeši oz. ohranja pretok hladilnega sredstva tudi pri nižjih temperaturah.

Visokotemperaturne toplotne črpalke za ogrevanje z radiatorji dosegajo ekonomično delovanje tudi pri ekstremnih zunanjih temperaturah in so dobra izbira v primeru energetsko potratnejših hiš. Strošek ogrevanja (povprečno velike, energetsko bolj potratne hiše) lahko s toplotno črpalko za ogrevanje z radiatorji, pri predhodni porabi 2.500 l kurilnega olja, zmanjšamo na 700 – 800 EUR letno, investicija pa se povrne v 6 – 7 letih.

Danes so nam na voljo izpopolnjene toplotne črpalke, ki prestrezajo toploto okoliškega zraka povsem enakovredno nizkotemperaturnim toplotnim črpalkam s talnim ogrevanjem. Celovito prenovljene starejše hiše jih sicer ne potrebujejo, slabše izolirane pa je povsem smiselno ogrevati z dvokompresorskimi visokotemperaturnimi toplotnimi črpalkami, ki vodo ogrevajo na 80 °C brez pomoči elektro grelcev in dosegajo višje izkoristke v primerjavi z eno- kompresorskimi.