Ugodna cena za lektoriranje, prevajanje in tehnični pregled