Sodni prevodi mora biti pripravljen kakovostno in brezhibno