Uredba o varstvu osebnih podatkov prinaša številne novosti

Zelo malo je posameznikov, ki na tak ali drugačen način ne bi stopili v stik z Uredbo o varstvu osebnih podatkov ali na kratko GDPR. Gre za uredbo, ki je prinesla nova pravila in obveznosti za pravne osebe in organizacije, ki pri svojem delu zbirajo in obdelujejo osebne podatke. Uredba zagotavlja strožji nadzor in več omejitev pri uporabi osebnih podatkov – tudi kadar se ti podatki zbirajo na spletu.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v pravnih osebah

Sprememb, ki jih je uredba na to področje prinesla je zares veliko. Ena izmed večjih sprememb je ta, da bo sedaj morala vsaka pravna oseba, ki zbiraj oz. obdeluje osebne podatke posameznikov, imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ali na kratko DPO, ki bo v pravni osebi skrbela za pravilno obdelovanje osebnih podatkov, poleg tega pa bo vsem, katerih podatki se obdelujejo, dolžna odgovoriti na vsa vprašanja, ki se jim zastavljajo o tem, kaj se dogaja z njihovimi podatki. DPO bo pri svojem delu relativno samostojen, saj bo poročal le vodstvu upravljavca osebnih podatkov.

varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo izjemnega pomena varstva osebnih podatkov, smo vsem zainteresiranim omogočili pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja. S pomočjo predavanj in vaj, ki jih bomo v sklopu programa izvedli, bo posameznik pridobil ustrezno znanje za opravljanje številnih del, povezanih z varstvom osebnih podatkov. Na predavanjih bomo odgovorili na praktična vprašanja, ki se na področju varovanja osebnih podatkov zastavljajo, natančno pa bomo tudi pregledali določila uredbe GDPR in jih skušali kar se da natančno pojasniti. Po uspešno opravljenem izpitu posameznik pridobi Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije Strokovnjak/ strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov. Seveda pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije nikakor ni pogoj za opravljanje dela pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v pravni osebi, vendar se je potrebno zavedati, da bo znanje, ki ga bo posameznik pridobil v sklopu ponujene dodatne poklicne kvalifikacije, pozitivno prispevalo k njegovemu razumevanju varstva osebnih podatkov nasploh, delo pa bo tako tudi veliko natančneje opravljeno. Seveda pa je pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije zaželena tudi za osebe, ki sicer ne bodo opravljale dela DPO, vendar se z varstvom osebnih podatkov srečujejo na drugih področjih.

V založbi Uradnega lista pa izšla tudi knjiga Komentar splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Delo je prvovrstno v širši regiji in je pomemben pripomoček za vsako organizacijo, ki želi in mora biti skladna z GDPR. S pomočjo tega komentarja bodo tudi mnogi strokovnjaki z različnih področij rešili marsikatero pravno in informacijsko zagato.