Uspešen vodja in razvite komunikacijske veščine na delovnem mestu

Uspešen vodja se zaveda svoje odgovornosti in pomembne naloge, ki jo ima pri vzpostavljanju odnosov med ljudmi v delovnem okolju. Pri tem je drzno vodenje še posebej pomembno v sodobnem poslovnem svetu, zato da bi zaposleni s pomočjo mentorjev in nadrejenih lahko udejanjali svoje potenciale in prispevali vse, kar so, kar znajo in kar zmorejo. Uspešen vodja se zato ne naslanja na previdnost in utečene postopke, ki morda ne predstavljajo najboljših rešitev, temveč s pomočjo dobro razvitih komunikacijskih veščin stremi z zdravemu tveganju, pogumu, zaupanju, empatiji, čustveni izpostavljenosti in razvijanju potencialov. Ker je komunikacija na delovnem mestu ena izmed najbolj ključnih dejavnikov pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov, je za vodstveni kader pomembno, da se priučijo in osvojijo določene komunikacijske večine. Le-te jim bodo pomagale pri gradnji zaupanja, pogumnih odločitvah, podajanju in sprejemanju povratnih informacij ter pri vodenju težkih pogovorov in pri spoprijemanju s težavnimi situacijami. Doseganje učinkovite komunikacije v podjetju obravnava tudi mednarodno priznana Dare to Lead delavnica, ki jo organizira in vodi OK Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management.

timsko delo in komunikacija

Pogumen in uspešen vodja na poti drznega vodenja

 

Uspešen vodja se zaveda, da je jasna komunikacija na delovnem mestu ključnega pomena za vzpostavljanje ugodne delovne klime in posledične uspešnosti pri zasledovanju poslovnih ciljev. Učinkovita komunikacija v podjetju mora potekati na več ravneh, tako med nadrejenimi in zaposlenimi kot v samem timu. Pri tem se uspešen vodja ne izogiba težkim pogovorom in težavnim sogovornikom, temveč ves čas razvija svoje komunikacijske veščine, ki so potrebne za neposredno, sočutno in spoštljivo komunikacijo na delovnem mestu. Na delavnici Dare to Lead se udeleženci seznanijo tudi s štirimi stebri drznega in pogumnega vodenja. V tem delu se uspešen vodja nauči, kako pri vodenju identificirati, osmisliti in udejanjati vrednote in prepričanja ter na kakšen način graditi zaupanje in poglabljati profesionalne odnose na temeljih sedmih elementov zaupanja. Pomemben steber pogumnega vodenja predstavlja soočanje z ranljivostjo in ozaveščeno upravljanje s čustvi na delovnem mestu. Udeleženci izobraževanja se naučijo, kako presegati ovire, se učiti iz napak in kako rasti po neizogibnih neuspehih.

Vodenje in učinkovita komunikacija v podjetju

 

Dobro razvite komunikacijske veščine pomagajo managerjem, vodstvenemu kadru in zaposlenim, da se lažje in pogumneje soočijo s težkimi pogovori in težavnimi sogovorniki ter pri tem razrešijo konflikte na način, ki prinaša prednosti za obe strani. Uspešen vodja ima pogum in odločnost, da k težkim pogovorom pristopi s spoštljivostjo in z zaupanjem v sogovornika ter pri tem izhaja iz svojih notranjih virov moči, ki ga podkrepijo v težavnih situacijah. Pri tem komunikacija na delovnem mestu temelji na podajanju dejstev in ne na trenutnih občutkih in razpoloženju. Hkrati je pomembno, da uspešen vodja zna podajati informacije in sprejemati povratne informacije, ne glede na to, ali so sporočila prijetna ali pa neprijetna. Izobraževanje po mednarodnem licenčnem programu Dare to Lead uči vodstveni kader, kako vzpostaviti empatično komunikacijo na delovnem mestu, saj le-ta povečuje zaupanje med udeleženci, in kako preko komuniciranja povečati moč vpliva na sodelavce in poslovne partnerje.

reševanje konfliktnih situacij

Komunikacijske veščine pri vodenju težkih pogovorov

Na OK Consulting delavnici Dare to Lead se udeleženci spoznajo s praktičnimi vsebinami in tehnikami, ki jim bodo v poslovnem okolju pomagale, da postanejo bolj pogumni in asertivni v komunikaciji na delovnem mestu. Drzen in uspešen vodja se namreč samozavestno izraža in podaja svoje ideje, predloge in mnenja ter se pri tem ne boji izpostaviti pred drugimi, četudi imajo sogovorniki drugačne poglede in prepričanja. Ob tem se uspešen vodja zaveda, da komunikacija na delovnem mestu ne poteka vedno gladko, saj so v poslovnem okolju neizogibne situacije sporočanja slabih novic, podajanja kritike, odpiranja konfliktov v timih, obravnavanja reklamacij in drugo. Prav zato je pomembno, da uspešen vodja razvija komunikacijske veščine, ki povečujejo sposobnost jasnega, odločnega in pogumnega komuniciranja ter hkrati povečujejo uspešnost upravljanja s konflikti, težkimi pogovori in situacijami ter s težavnimi sodelavci. Dobro razvite komunikacijske veščine pomembno vplivajo tudi na uvajanje potrebnih sprememb in na spodbujanje odgovornosti, zavzetosti, motiviranosti, zanesljivosti in produktivnosti zaposlenih.

Upravljanje s čustvi na delovnem mestu

 

Uspešen vodja je tisti, ki mu ljudje sledijo in tisti, ki je drugim za zgled in jih navdihuje tudi s svojo integriteto. Pri tem je pogum v vodenju ključnega pomena, saj managerja podkrepi z notranjimi mehanizmi, ki mu pomagajo, da ohranja svojo integriteto z udejanjanjem vrednot ter krepi odpornost na negotovost, neuspehe in ovire na poslovni poti. Uravnavanje notranjih občutkov in čustvovanja je posebej pomembno v težkih situacijah in ob nepredvidljivih spremembah, ki so za vodjo čustveno, telesno in kognitivno naporne. V teh trenutkih je potrebno, da uspešen vodja prepozna in uporabi naučeno znanje in veščine za učinkovito upravljanje s čustvi na delovnem mestu, pri čemer se poveča tudi toleranca na negotovost, čustveno izpostavljenost in tveganje. Na delavnici Dare to Lead, ki jo vodi certificiran izvajalec iz podjetja OK Consulting, se udeleženci licenčnega programa naučijo, kako upravljati s svojo ranljivostjo in kako na ustrezen način uporabiti neprijetna čustva v težkih situacijah. Le tako lahko uspešen vodja krepi upanje, moč in vrednote ter hkrati sprejema pogumne odločitve v težkih situacijah.