Uspešen vodja odločno vodi težke pogovore in učinkovito presega ovire

Certificirana izvajalka in psihologinja iz podjetja OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management v Ljubljani, vodi mednarodni 16-urni licenčni program Dare to Lead, kjer vodja dobi priložnost, da se poda na pot drznega vodenja. Uspešen vodja usvoji veščine in kompetence, ki krepijo pogum, aktivirajo in razvijajo potenciale ter vzpostavljajo trdne temelje za gradnjo zaupanja. Tako se vodja učinkoviteje sooča z ranljivostjo, negotovostjo in čustveno izpostavljenostjo ter pri tem lažje presega padce, saj se prične učiti iz neuspehov, napak in razočaranj. Drzno vodenje prav tako poglablja odnose na delovnem mestu, pri čemer manager zmore učinkoviteje uresničevati njemu pomembne vrednote in prepričanja.

Integriteta vodje in pogum v vodenju

Integriteta vodje predstavlja tisti element pri vodenju podjetja, ki pomembno vpliva na motivacijo in zavzetost zaposlenih, saj ljudje sledimo osebam, ki nas navdihujejo s celovitim pristopom in delovanjem v skladu z vrednotami in etičnimi načeli. Pogumen in uspešen vodja, ki celovito udejanja vrednote tudi navdihuje svoje sodelavce, stranke in poslovne partnerje ter posledično povečuje svojo moč vpliva. Vodstvena akademija uči vodje, kako s samozavestjo izražati ideje in predloge ter se pri tem izpostaviti, brez strahu brez obsojanjem. Vodja krepi odpornost na ovire s tem, ko se nauči učinkovito upravljati s svojo čustveno izpostavljenostjo.

uspešen vodja

Pogumen vodja učinkovito presega ovire in neuspehe

Drzen in uspešen vodja učinkovito presega ovire in neuspehe v osebnem življenju in poslovnem okolju ter se pogumno sooča z nepredvidljivimi spremembami in stresnimi situacijami, ki so lahko čustveno, kognitivno in telesno naporne. Pri tem s krepitvijo vrednot ohranja upanje in moč za doseganje zadanih ciljev ter se nauči upravljati z neprijetnimi čustvi. Vodstvena delavnica Dare to Lead uči vodje, kako v težkih časih lahko prevzemajo odgovornost, sprejemajo drzne odločitve in se hkrati naučijo upravljati s tveganji. Izobraževanje je usmerjeno tudi k usvajanju kompetenc za izboljšanje tolerance za tveganje, čustveno izpostavljenost in negotovost.

Uspešen vodja sočutno in odločno vodi težke pogovore

Težki pogovori in težavni sogovorniki so neizogibni del vsakega poslovnega okolja, ne glede na to, ali gre za odpiranje konflikta o določeni temi, podajanje kritike, obravnavanje reklamacij ali sporočanje neprijetnih novic. Licenčna vodstvena akademija Dare to Lead uči, na kakšen način lahko vodja pri vodenju težkih pogovorov poveča sposobnost jasnega, odločnega in sočutnega komuniciranja ter pri tem z izboljšanjem tolerance za čustveno izpostavljenost tudi zdrži v neprijetnosti konfliktnih in težkih pogovorov. Hkrati se vodja na izobraževanju tudi nauči, kako učinkovito upravljati s konflikti in težavnimi sodelavci ter kako pridobiti njihovo večje zaupanje.