Vodja, ki mu sledijo, in timsko delo za boljši uspeh